Ekstremvær testet Glitre Netts beredskap og IT-systemer

I oktober 2023 opplevde Sørlandet et sjeldent kraftig ekstremvær, som utfordret både strømnettet og nettselskapet Glitre Netts beredskapssystemer. I løpet av 24 timer håndterte selskapet mer enn 2 000 feilmeldinger. Infrastrukturen og beredskapsplanene til nettselskapet ble presset til bristepunktet.

Hero image

Atle Ripegutu, som er avdelingsleder for prosesskontroll i Glitre Nett skildrer hendelsen.

- I løpet av noen få timer ble regionen truffet av vind med orkans styrke i kastene. Vi fikk i overkant av 300 feil i høyspentnettet og mer enn 1 700 feil på lavspentnettet. Tusenvis av våre kunder ble rammet, sier Ripegutu.

Disse timene satte selskapets responstid og koordineringsevne på en alvorlig prøve.

Logget over 13 000 telefonsamtaler

- Den største utfordringen under stormen var å håndtere de mange lavspentfeilene, som krever direkte meldinger fra publikum for å få en oversikt. Vi logget over 13 000 telefonsamtaler, noe som virkelig understreker kommunikasjonsvolumet og hvordan både montører og kunder er kritiske i vår feilhåndteringsprosess, sier Ripegutu.

Hjertet i Glitre Netts håndtering var deres Advanced Distribution Management System (ADMS), et system som viste seg å være uvurderlig i krisehåndteringen. Glitre Nett har samarbeidet med Volue i snart 20 år for å utvikle systemet, og de har nå en kraftfull løsning som er i stand til å håndtere alle slags utfordringer.

- ADMS samler data fra nettselskapets fagsystemer som informasjonssystemer, kundesystemer, og skadekontroller. Det gjør at alle meldinger som kommer inn, samles i et bilde. For eksempel får man oversikt over alle feilmeldinger fra kunder, samt meldinger fra operatører som er ute i felt. Man får også inn bilder av feilen, der det finnes, forklarer Sjur Messel Nafstad, produkteier i Volue, som har levert systemet til Glitre Nett.

Denne sanntidsdataintegreringen ga Glitre Nett et komplett situasjonsbilde, som var avgjørende for effektiv feilhåndtering og kommunikasjon under stormen.

ADMS gir helt nye muligheter

- Under den ekstreme stormen vi opplevde, ble alle funksjoner i ADMS satt på prøve. Det unike med systemet er hvordan det lar oss skalere operasjoner enormt raskt. Vanligvis er hele kraftsystemet fra Scada og ADMS håndtert av en operatør, men da situasjonen eskalerte, utvidet vi til nesten 50 brukere på få timer. Dette viser fleksibiliteten og kapasiteten ADMS har under press, forteller Ripegutu i Glitre Nett.

Hendelsen viser ikke bare viktigheten av teknologisk beredskap ved naturkatastrofer, men også det løpende behovet for å utvikle og integrere nye systemer. Samlingen av ulike datakilder er nøkkelen. Dette skaper ny innsikt som man ikke oppnår uten at dataene ses i sammenheng.

Advanced Distribution Management Systems (ADMS) gir helt nye muligheter for overvåkning av strømnett, spesielt under kriser som ekstremvær. Med sanntidsdata fra ulike kilder får operatører et helhetlig bilde av nettet. Dette bildet er essensielt for rask og effektiv feilhåndtering.

- ADMS gjør det mulig for operatører å håndtere feil i høyspentnett og styre hvor montører skal rykke ut mer effektivt, sier Nafstad.

Denne teknologien styrker koordinert respons fra overvåkning til aktiv inngripen.

Sentraliserer data

Nafstad fremhever videre at potensialet i ADMS ikke bare ligger i de eksisterende funksjonene, men også i mulighetene for integrasjon med andre systemer og teknologier for å styrke energisystemet.

- En kjernekomponent i vår strategi har vært å sentralisere data for å maksimere nettverksnytte. Da vi begynte å integrere AMS-data og Scada-data inn i våre operative prosesser, ga det oss et kvantesprang i hvordan vi kan utnytte denne informasjonen til å forbedre hverdagslige og kriserelaterte operasjoner, forteller Ripegutu i Glitre Nett.

Et læringspunkt for både Glitre Nett og Volue, som de tar med seg fra ekstremværet høsten 2023 er at fremtiden til ADMS ligger i mer integrerte og intelligente løsninger, som vil forbedre responsen på hendelser som ekstremvær og bidra til mer effektiv og bærekraftig energiforvaltning. Utfordringen er å fortsette innovasjonen og tilpasse systemene til fremtidens krav, og sikre at teknologien er tilgjengelig for alle aktører i bransjen.

Samarbeidet mellom Volue og Glitre Nett har pågått i mange år. Allerede på tidlig 2000-tall hadde man de første møtene. Det strategiske samarbeidet har tatt tid, men har også skapt større verdi, nettopp fordi partene er godt kjente – og at de jobber sammen for å utvikle systemer som er bærekraftige.

En langsiktig samarbeidspartner

- Vår reise med Volue har vært fundamental for å styrke systemets funksjonalitet og robusthet. Vi har tilbrakt mange timer sammen for å forme et system som ikke bare møter våre nåværende behov, men som også gir oss effektiv beslutningsstøtte. Gjennom samarbeidet med de dyktige folkene hos Volue, føler jeg vi virkelig har klart å skape et verktøy som står i sentrum for vår krisehåndtering, sier Ripegutu i Glitre Nett.

- Gevinstene høster vi nå, men potensialet strekker seg langt inn i fremtiden, fortsetter han.

- Langsiktighet er viktig. Vi har som mål å lage systemer som gir effektiv beslutningsstøtte, og da må man ha et strategisk blikk på helheten, avslutter Sjur Messel Nafstad.

Vil du vite mer om fordelene med ADMS?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.