Gemini QuantiFlow

Volue har løsningen som gjør håndtering og rapportering av mengder enklere, tryggere og mer effektiv i ditt prosjekt!

Publisert

21. feb. 2024

Hero image

Gemini QuantiFlow vil sikre prosjektet ditt best mulig flyt for håndtering og rapportering av mengder mot kontrakt, samt være et ledd som sikrer riktig grunnlag for målebrevsproduksjon. 

Gemini QuantiFlow aktiveres enkelt i Gemini Connected med bare et klikk, og integreres sømløst med Gemini ProAdm og Gemini Terrain. Gemini QuantiFlow gir prosjektmedlemmene økt fleksibilitet ved å forenkle og tilgjengeliggjøre innsamling og håndtering av mengder i utbyggingsprosjekter.

Hva oppnår du med Gemini QuantiFlow?

Strømlinjeformet fakturering: God kontroll på fakturering og fremdrift i anleggsprosjekter

Gjennomsiktighet i organisasjonen: Prosjektmedlemmer har tilgang til registrerte mengder og kan følge med på fremdriften i prosjektet

Én kilde til sannhet: Reduserer misforståelser som kan oppstå gjennom ulike datakilder. Alle prosjektdeltakere har tilgang til én og samme kilde til sannhet

Vær oppdatert og ta beslutninger: Mål fremdrift og vær oppdatert i hele prosjektfasen. Alle beslutninger tas på grunnlag av oppdaterte data

Brukervennlighet: Brukervennlig og tilgjengelig plattform for alle prosjektmedlemmer på tvers av ulike roller og teknisk kompetanse

Skalerbarhet: Passer for alle prosjekt uavhengig av størrelse og kompleksitet

Gemini QuantiFlow støtter tilleggsarbeid med egne poster, og i Gemini Terrain versjon 19 endres metoden mengder registreres fra Gemini Terrain. Gemini Terrain 19 overfører ved registrering samlet total mengde på valgt post fra valgt fil, og gir brukeren fleksibilitet til å redigere datagrunnlaget før videre regstrering.

Skylagring av Gemini Terrain-prosjekter og mengdehistorikk i webløsningen gir bedre oversikt og øker fleksibiliteten. Gemini Connected fanger opp endringer og utvikling i verdier på de ulike postene, og Gemini Terrain-brukerne kan jobbe like fleksibelt som i løsningen for øvrig. 

Webinar - Vi lanserer Gemini QuantiFlow!

Vi lanserte Gemini QuantiFlow, mengder satt i system i webinaret vårt 7. mars. I dette webinaret får du en introduksjon og demonstrasjon av løsningen. Se opptak av webinaret på vår YouTube-kanal, Construction by Volue. 

Ønsker du mer informasjon om Gemini QuantiFlow? 

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg for mer informasjon.