Gemini Water Alert

Sanntidsdata fra SCADA-systemer og IoT, i kombinasjon med maskinlæring, kan hjelpe kommuner å takle utfordringer knyttet til både vanntap og fremmedvann.

Publisert

18. okt. 2023

Hero image

En smartere tilnærming for den digitale vannalderen

Gemini Water Alert gir brukerne oversikt over målesoner og et bredt spekter av sensorer i et intuitivt og brukervennlig grensesnitt med tett kobling til kart og infrastruktur. Med nye funksjoner på plass, får brukere muligheter til smartere ressursbruk og gode datadrevne prioriteringer. Etablerte integrasjoner med flere ledende leverandører på markedet, muliggjør at data som allerede samles inn kan benyttes sømløst i løsningen.

Maskinlæring brukes til å trene modeller basert på vannføringsdata, og gir dynamiske og automatiske prediksjoner for vannforbruk. Løsningen er intelligent og tilpasser prediksjoner automatisk basert på forandringer i vannforbruket. Ved unormalt vannforbruk kan alarmer bli sendt ut automatisk. Løsningen kan også identifisere ulike typer av lekkasjer og oppdage trender i forskjellige soner, og gir dermed en enda mer avansert innsikt i vannforsyningen.


Fremtidens løsning

Nye funksjoner åpner opp for en spennende fremtid. Teamet bak løsningen samarbeider tett med flere kommuner og forskere. Målet er å implementere smarte dynamiske alarmgrenser og flere funksjoner som enklere vil hjelpe kommunene å redusere fremmedvann i avløpsnettet gjennom å identifisere problemområder og underliggende årsaker.