Vinnere av Volues innovasjonspris 2023

Fremragende bidragsytere til vann- og anleggsbransjen feiret på Gemini-konferansen!

Publisert

28. nov. 2023

Gemini-konferansen 2023 - Innovasjonspris - Odd Petter Habbestad, Ruben Rosland

Under Gemini-konferansen 2023 ble to bemerkelsesverdige personer anerkjent og hedret med Volues Innovasjonspris 2023 for deres utmerkede bidrag til vann- og anleggsbransjen. Under festmiddagen 22. november ble Odd Petter Habbestad fra Bømlo Vatn og Avløpselskap AS tildelt prisen for Water & Community, og Ruben Rosland fra Risa AS stakk av med prisen for Construction.

Odd Petter Habbestad – Water & Community

Odd Petter Habbestad fra Bømlo Vatn og avløpselskap AS utmerket seg som en pioner i Water & Community-kategorien. Kommunen har over tid jobbet godt med å redusere tapet av drikkevann fra ledningsnettet og har i dag en av Norges laveste lekkasjenivåer. Kommunen er uredd og tørr prøve ut nye teknologier, det være seg nye sensorer eller andre digitale løsninger. Kommunen er et aktiv formidler av kunnskap ut mot norsk vannbransje og utrykket «look to Norway» kan godt anvendes på denne kommunen når det gjelder vann og avløp.

Habbestad er en aktiv sparringpartner i det pågående arbeidet med å utvikle en egen løsning for deteksjon av fremmedvann i avløpsnettet hvor det benyttes maskinlæringsmetoder basert på kommunens tilgjengelig sanntidsdata. 

Øy-kommunen har organisert driften av VA-tjenestene i et eget aksjeselskap. Om det er organiseringen som gjør at kommunen er så innovativ og frempå skal være usagt. Det som derimot er helt sikkert er at kommunen har en faglig spydspiss i drifts- og prosjektlederen i kommunen.

Ruben Rosland – Construction

I Construction-kategorien ble Ruben Rosland fra Risa AS hyllet for sin innsikt, engasjementet og tilnærmingen Rosland viser Volue som leverandør. Han utfordrer Volue gjennom å være pådriver for å få på plass ny funksjonalitet. Han er nytenkende og inkluderende, stiller realistiske krav gjennom sine ønsker og bidrar sterkt med konstruktiv kritikk. Ruben har også god innsikt i hvordan man effektiviserer arbeidsmetoder gjennom digitalisering for å imøtekomme krav i bransjen. Rosland har ikke bare bidratt til å videreutvikle eksisterende produkter for å møte fremtidige behov, men har også tatt i bruk Volues produkter på nye og innovative områder. Hans engasjement for å delta i utviklingsløp og være en verdifull sparringspartner har gjort ham til en sentral skikkelse i å drive innovasjon i anleggsbransjen.

Kriterier for Innovasjonsprisen

Vinnerne ble utvalgt basert på en nøye vurdering av deres innsats innenfor følgende kriterier:

  • Ideer og innspill: Bidraget til utviklingen av nye produkter gjennom innovative ideer og verdifulle innspill.
  • Framtidig behov: Evnen til å bidra til videreutvikling av produkter for å imøtekomme fremtidige behov i bransjen.
  • Nytenkning og modighet: Å være modig nok til å gå foran og utforske nye tanker og tilnærminger.
  • Bruk på nye områder: Å ta i bruk Volues produkter på nye og utfordrende områder innen vann- og anleggsbransjen.
  • Deltakelse i utviklingsløp: Å sette av tid og ressurser til å aktivt delta i utviklingsløp for å forme fremtiden for bransjen.
  • Samarbeid og sparring: Å være en god sparringspartner og samarbeidsperson, som bidrar til felles vekst og utvikling i bransjen

Fremtidsrettet innovasjon

Volues innovasjonspris 2023 er et kraftfullt signal om at fremtidig vekst og utvikling i vann- og anleggsbransjen krever modige og dedikerte bidragsytere. Water & Community-vinner Odd Petter Habbestad og Construction-vinner Ruben Rosland er eksempler på hvordan innovasjon kan forme fremtiden for bransjen.

Vi ser frem til å følge videreutviklingen av disse innovative prosjektene og feire flere pionerer som Odd Petter Habbestad og Ruben Rosland i tiden som kommer. 

Gemini-konferansen 2023 - Innovasjonspris - Odd Petter Habbestad, Ruben Rosland

Gemini-konferansen 2023 - Fellessesjon

Gemini-konferansen 2023

Gemini-konferansen 2023 - Deltakere fellessesjon

1 of 5