Volues unike masseberegninsverktøy Gemini Terrain+ gjør det mulig for anleggsbransjen å utføre oppgavene sine mer nøyaktig og effektivt.

I en bransje der hver kubikkmeter teller, tilbyr Volue Gemini Terrain+ et masseberegningsverktøy som endrer økonomien og effektiviteten til anleggsprosjekter. Denne funksjonen, som er hjertet i Gemini Terrain+ programvaren, muliggjør en nøyaktighet i mengdeberegning som tidligere har vært ekstremt komplisert og tidkrevende.

Publisert

22. des. 2023

Programvare for anleggsbransjen

Hero image

For beslutningstakere innen anleggsbransjen tilbyr Volue Gemini Terrain+ ikke bare tekniske løsninger, men også strategiske fordeler som kan endre virksomheten. Takket være funksjonalitet for masseberegning kan prosjektledere planlegge ressursbruken, gjenbruke materialer og dramatisk redusere materialsløsing, noe som fører til både kostnadsbesparelser og forbedret miljøytelse.

Disse effektivitetsforbedringene blir umiddelbart merkbare både på kort og lang sikt, noe som gjør programvaren til en viktig del av å oppnå bærekraftige bedriftsmål og styrke den grønne profilen. Dette skaper ikke bare merverdi for din bedrift, men bidrar også til en sterkere, mer ansvarlig bransjeprofil.

I tillegg til de økonomiske og miljømessige fordelene gir Gemini Terrain+ økt gjennomsiktighet gjennom hele prosjektets livssyklus. Med sanntidsdata og tydelige visualiseringsverktøy kan prosjektledere og prosjektmedlemmer raskt tilpasse seg endringer og holde interessenter informert om prosjektets fremgang og eventuelle utfordringer. Denne åpenheten i kommunikasjonen og prosjektgjennomføringen er avgjørende for å skape tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Verktøyet styrker ikke bare intern koordinering, men også selskapets rykte som en transparent og moderne aktør i en stadig mer digitalisert bransje.

- Ved å integrere Gemini Terrain+ i vår hverdag har vi redusert tidsforbruket for mengdeberegning, samtidig som nøyaktigheten har blitt betydelig forbedret, sier Rasmus Placin.

Takket være den presise massebergningen kan anleggsfirmaer som Göteborgs Gräv & Maskin AB (GMAB) nøyaktig kartlegge, måle og beregne sine mengder, noe som er en avgjørende del for å estimere prosjektets totale kostnad. Rasmus Placin, stikningsingeniør hos GMAB i Sverige, vitner om hvordan denne funksjonen har endret og styrket deres arbeidsflyt.

Gemini Terrain+ omformer rådata til nyttig informasjon raskt og nøyaktig, noe som tillater brukerne å utføre komplekse beregninger med en enkelhet som få verktøy kan tilby. Denne evnen til raskt å justere og regne om ved endringer i prosjektet er uvurderlig for å holde tidsplaner og sikre at budsjetter er på rett spor.

Volues programvare Gemini Terrain+ står ikke bare for nøyaktighet i beregningene, men er også et samarbeidsverktøy. Verktøyet tilbyr muligheten til å dele databaser, slik at alle prosjektmedlemmer får tilgang til oppdatert informasjon, noe som fører til et mer sammenhengende og effektivt arbeidsmiljø.

At alle er synkronisert og jobber med samme data er en stor fordel som minimerer feil og misforståelser, forklarer Rasmus.

Verktøyets evne til å håndtere og visualisere store datamengder gjør at prosjektledere og stikningsingeniører kan ta velinformerte beslutninger basert på sanntidsdata.

Dette bidrar til økt gjennomsiktighet i hele prosjektet og forbedrer kommunikasjonen mellom ulike avdelinger og kunder.

For fremtiden ser GMAB og andre i anleggsbransjen på Gemini Terrain+ som en uunnværlig del av streben etter en mer bærekraftig og kostnadseffektiv prosess.

 - Teknologien bak masseberegningsprosessen er en drivkraft for vår utvikling, og den vil spille en stor rolle i hvordan vi håndterer våre ressurser og klimapåvirkning i fremtiden, sier Rasmus.

Gemini Terrain+ fortsetter å forme anleggsbransjen, og den nøyaktige masseberegningen er ikke bare en teknisk suksess, men bidrar også til endring som driver hele bransjen mot en mer presis og økonomisk bærekraftig fremtid.

Gemini Terrain+ er bygget på en kraftig CAD-motor som bruker avansert geografisk datahåndtering og 3D-modelleringsteknikker. Programmet håndterer og lagrer effektivt store mengder geografiske data fra ulike kilder, inkludert kartbilder, dronebilder og punktskydata. Dataene integreres sømløst for å skape detaljerte og skalerbare 3D-modeller som er kritiske for nøyaktig mengdeberegning og prosjektplanlegging. Ved å kombinere tradisjonelle landmålingsteknikker med dagens teknologi kan Gemini Terrain+ automatisere prosessen med dataanalyse, noe som reduserer behovet for manuell inntasting og øker nøyaktigheten i beregningene.

I tillegg til Gemini Terrain+ sin evne til å håndtere store datamengder, er programmet også utstyrt med algoritmer for å utføre massbalanseanalyse og mengdeberegninger. Disse algoritmene lar brukerne raskt identifisere massebevegelser og tilbakefylling i terrenget, noe som er avgjørende for å vurdere mengden materiale som må flyttes eller legges til i et prosjekt. Systemets brukergrensesnitt er designet for å være lett å forstå, slik at selv de som ikke er eksperter kan dra nytte av programmets fulle potensiale. Med innebygde verktøy for analyse og visualisering kan Gemini Terrain+ effektivisere arbeidsflytene og forbedre samarbeidet ved å gi et tydelig bilde av prosjektets terrengforhold og beregningsresultater.

Er du klar til å ta i bruk Gemini Terrain+ du også?

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å booke en demo. Din reise mot anlegssbransjens fremtid starter her.

Salgsteamet hjelper deg å finne rett programvare til ditt arbeid.

Her finner du oversikt over våre salgsrepresentanter.