Volue inngår samarbeid med NTNU

Volue og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har inngått en bred samarbeidsavtale. Avtalen ble signert under en seremoni i Trondheim onsdag.

Publisert

6. okt. 2021

Hero image

- Framtiden er digital og elektrisk, og utviklingen går i et forrykende tempo. Der skal vi lede an, og det forutsetter tett og godt samarbeid med viktige næringslivsaktører som Volue, sier dekan Ingrid Schjølberg ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU.

- Avtalen vil gjøre oss alle bedre. Vi har store forventninger til hva vi sammen skal få til, sier Volues strategidirektør og direktør for organisasjonsutvikling, Ingeborg Gjærum.

Volue er et resultat av en fusjon mellom fire selskaper, hvorav Powel, et ektefødt barn av NTNU, var det største.

- Historien til Powel, nå Volue, er et industrieventyr. Selskapets faglige tyngde og ambisjoner bør virkelig inspirere studenter og forskere her på NTNU, sier Schjølberg.

Volue er et industrieventyr

Ingrid Schjølberg dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU

Ingeborg Gjærum (Volue) and Ingrid Schjølberg (NTNU)
Ingeborg Gjærum (Volue)
Avtalen som utvider samarbeidet mellom NTNU og Volue.

I alt fem institutter ved NTNU skal samarbeide med Volue innen ulike kompetanseområder som kunstig intelligens, elektroniske system, elkraft, kybernetikk og økonomi.

– Alt henger sammen med alt. Digitale løsninger er gjennomgripende, og derfor er det så viktig for oss å få til tverrfaglig samarbeid med NTNU, sier Gjærum.

- Elektrifisering og digitalisering er forutsetninger for det grønne skiftet. Vi må utvikle ny kunnskap og nye løsninger og implementere disse i næringslivet og samfunnet for øvrig. Og vi må utdanne kandidater som kan fremskynde skiftet. Samarbeidet mellom NTNU og Volue kan bidra til dette, sier Schjølberg.

For Volue handler det om tilgang til kunnskap, tilgang til kompetanse og kommersialisering av forskning

Ingeborg Gjærum

Strategidirektør og direktør for organisasjonsutvikling i Volue

Den treårige avtalen omfatter samarbeid om innovasjonssøknader, næringsrelevant doktorgradsutdanning og forskningsprosjekter.

- For Volue handler det om tilgang til kunnskap, tilgang til kompetanse og kommersialisering av forskning. Vi har gjennom flere år samarbeidet med NTNU om studentoppgaver, master- og doktorgradsprosjekter og sommerpraksis. Denne nye avtalen utvider vårt forhold til universitetet, og vi håper å kunne bidra positivt til rekruttering og utdanning av studenter, hvorav noen sannsynligvis vil jobbe for Volue en gang i fremtiden, sier Gjærum.