Volue BoFiT Optimisation

BoFiT Optimisation er et verktøy som kartlegger din generasjons- og handelsportefølje i en matematisk modell. Basert på denne modellen kan optimaliseringsoppgaver formuleres og beregnes for ulike forretningsprosesser, spesielt med tanke på kraftvarmeproduksjon (CHP), sektorkobling og industri.

Hero image

BoFiT Optimisation muliggjør effektiv drift av kraftverk, uavhengig av størrelse, innenfor en godt forvaltet portefølje. Denne kapasiteten gjelder både fornybare og konvensjonelle kraftverk. Drift av eiendeler skal være så kostnadseffektiv som mulig, med høyest mulig fortjeneste og fremfor alt bærekraftig. Det handler ikke bare om å sikre pålitelig produksjon, men også om å bevare ressurser og vellykket deltagelse i markedet.

Intradag-markedet er fullt integrert i optimaliseringsløsningen. BoFiT genererer handelsanbefalinger basert på sanntidsdata fra ordrebok. Dermed støttes kunder med både direkte og indirekte markedsadgang.

Modell som er enkel å bruke

Modell som er enkel å bruke

Modellen opprettes grafisk, og ingen spesialisert matematisk kunnskap er nødvendig. En grunnleggende modell kan brukes for alle forretningsprosesser ved å opprette forskjellige varianter.

Optimalisering på flere markeder

Optimalisering på flere markeder

BoFiT støtter flermarkeds-kanaloptimalisering og dekker alle planleggingshorisonter (investering, langsiktig, mellomlang og kortsiktig planlegging, og ytelsesovervåking).

Web-basert dashboard

Web-basert dashboard

Med Thedora Dashboard kan BoFiT utvides med et skybasert brukergrensesnitt som kan brukes hvor enn du befinner deg.

Vil du vite mer om Volue BoFiT?

Fyll ut kontaktskjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Bernd Bienhoff, Account Executive