Volue Smart Power: Automatisert produksjonsplanlegging og handel

Automatisering og optimalisering er nøkkelen for å realisere den fulle verdien av dine aktiva i kraftmarkedene. Ved å automatisere og optimalisere produksjonsplanlegging og handel bidrar Volues nye programvaresuite Smart Power til økte inntekter for kraftprodusenter.

Volue Smart Power

Med mer væravhengige markedsfluktuasjoner, volatile priser og endringer i det europeiske markedsdesignet, blir produksjonsplanlegging og handel av kraft mer utfordrende. Volue Smart Power optimaliserer dine aktiva og kobler dem til markedene, noe som resulterer i økt effektivitet og maksimert profitt.

Volue Smart Powers optimaliseringsmodeller for produksjonsplanlegging og budhåndtering håndterer store porteføljer med flere aktiva, ved hjelp av avanserte matematiske optimaliseringsmetoder og algoritmer for å sikre lave beregningstider. De tillater en detaljert modellering av alle typer produksjonsanlegg og kan ta hensyn til svært komplekse begrensninger og restriksjoner.

Maksimer profitten

Maksimer profitten

Optimaliser bruken av vannkraft, termisk kraft, vind, sol og batterier for å maksimere profitten og gi beslutningsstøtte for handelsprosesser.

Øk inntjeningen ved å delta i flere markeder

Øk inntjeningen ved å delta i flere markeder

Integrerte produksjonsplanleggings- og handelsprosesser gjør det mulig å delta i alle fysiske kraftmarkeder: day-ahead-markeder, balansemarkeder og intradagmarkeder.

Automatiser prosesser

Automatiser prosesser

Smart Power gjør det mulig å hendelsesstyre automatiserte prosesser for å ligge i forkant av utviklingen.

Kobler aktiva til fysiske markeder

Volues handelsløsninger integreres sømløst med Smart Power-suiten og kobler dine aktiva til relevante fysiske markeder i Europa. Dette støtter budprosessen, sikrer samsvar og lar deg bruke avanserte handelsstrategier på kortsiktige markeder. Handler kan utføres raskt, effektivt og automatisk.

Automatiser prosesser og frigjør tid

Volue Automation Framework muliggjør hendelsesdrevet automatisering av forretningsprosesser for produksjonsplanlegging og handel. Dette bidrar til økt lønnsomhet for dine aktiva og frigjør tid til å vurdere markedsmuligheter. Automation Framework tillater fleksibel prosesskonfigurasjon basert på hendelses- eller tidsutløsere for utførelse, samt oppbygging av prosesser for automatisering basert på utførelse av oppgaver som optimalisering, beregninger, import eller eksport. Prosessmodelleringen er basert på BPMN 2.0-standarden, som legger til rette for effektiv konfigurasjon og vedlikehold av prosesser.

Vil du vite mer om Volue Smart Power?

Fyll ut kontaktskjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Oliver Ashrafi, Account Executive