Programvare for anleggsbransjen

Vi leverer programvareløsninger og tjenester som gir deg full kontroll og sikrer effektivitet i ditt infrastrukturprosjekt. Programvaren Gemini Terrain har vært markedsleder i 30 år og blir sett på som en pålitelig industristandard. I dag er våre løsninger mye brukt i den nordiske anleggsbransjen.

For deg som jobber med dokumentasjon og mengder

Gemini Terrain+ (Grunnpakke)

Gemini Terrain+ er en markedsledende programvare for bygg- og anleggsprosjekter. Fra beregninger til utførelse og dokumentasjon, alt enkelt håndtert. Spar lisenskostnader med Gemini Terrain - en smart investering.

Gemini Excavation Pit - Tilleggsmodul

Modeller byggegroper raskt og enkelt i ditt prosjekt! Med ett enkelt tastetrykk håndteres revisjoner problemfritt, modeller og beregninger oppdateres umiddelbart.

Gemini Connected - Inkludert i Gemini Terrain+

Alle våre Gemini Terrain-brukere har tilgang til Gemini Connected, en skyløsning som effektiviserer informasjonsflyten mellom prosjektdeltakere, gir skylagring og tilgjengeliggjør prosjektdata.

Gemini Tunnel - Tilleggsmodul

Bygg din tunnelmodell med nisjer, håndter borelogger og presenter mengder. Med Tunnel-modulen får du et allsidig og praktisk verktøy for tunnellrehabilitering og nybygging.

Gemini WS and Trench - Tilleggsmodul

WS og Trench forenkler prosessen med grøfteinngrep, volumberegninger og dokumentasjon. Modulen genererer dynamiske modeller og utfører automatisk mengdeberegninger basert på egenskapene til rør og kummer.

Gemini Machine Control

Gemini Machine Control - én løsning for distribuering av data på tvers av leverandører. Tjenesten gir deg sømløs dataflyt mellom kontor og felt, og sikrer at alle har tilgang til oppdaterte modeller.

Gemini Scandata - Tilleggsmodul

Scandata-modulen gir avansert håndtering av terrengmodeller og punktskyer. Den forenkler triangulering og geometrisk kontroll for dokumentasjon, inkludert støtte for punktskyer med overheng.

Gemini Surveying - Tilleggsmodul

Surveying gir nye muligheter innen oppmåling! Det unike er at du nå kan jobbe med landmålte data sammen med prosjekterte modeller i Gemini Terrain. "As-built" og prosjekterte modeller kan betraktes samtidig med nye innmålinger.

Gemini Visualisation & Analysis - Tilleggsmodul

Bruk Visualization and Analysis i forbindelse med reguleringsplaner for å utføre landskapsanalyse. Identifiser områder som er velegnet for ulike formål eller som krever oppmerksomhet på grunn av potensielle risikofaktorer i reguleringsprosessen.

Gemini Tracing & Sightline - Tilleggsmodul

Modulen Tracing and Sightline Analysis lar deg planlegge og optimalisere dimensjonering av veger og kryss under prosjektering. Den effektiviserer arbeidet med veg- og kryssutforming samt du vil jobbe mer dynamisk.

Gemini Quantities - Tilleggsmodul

Gemini Quantities - gir deg riktige rapporteringer av produksjonen og danner et godt grunnlag for fakturering.

Kontakt oss

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter.