Programvare for anleggsbransjen

Vi leverer programvareløsninger og tjenester som gir deg full kontroll og sikrer effektivitet i ditt infrastrukturprosjekt. Programvaren Gemini Terrain har vært markedsleder i 30 år og blir sett på som en pålitelig industristandard. I dag er våre løsninger mye brukt i den nordiske anleggsbransjen.

Oppdag våre programvareløsninger for anleggsbransjen

Gemini Terrain+ (Grunnpakke)

Gemini Terrain+ er en markedsledende programvare for bygg- og anleggsprosjekter. Fra beregninger til utførelse og dokumentasjon, alt enkelt håndtert. Spar lisenskostnader med Gemini Terrain - en smart investering.

Gemini ProAdm

Kalkyle- og prosjektoppfølgingsverktøyet Gemini ProAdm støtter deg hele veien fra anbudskonkurransen til sluttfakturaen. Verktøyet gjør det enklere å ha kontroll på kostnader, inntekter og fremdrift i prosjektet ditt.

For deg som jobber med dokumentasjon og mengder

Gemini Terrain+ (Grunnpakke)

Gemini Terrain+ er en markedsledende programvare for bygg- og anleggsprosjekter. Fra beregninger til utførelse og dokumentasjon, alt enkelt håndtert. Spar lisenskostnader med Gemini Terrain - en smart investering.

Gemini DigSite - Tilleggsmodul

Modeller byggegroper raskt og enkelt i ditt prosjekt! Med ett enkelt tastetrykk håndteres revisjoner problemfritt, modeller og beregninger oppdateres umiddelbart.

Gemini Connected - Inkludert i Gemini Terrain+

Alle våre Gemini Terrain-brukere har tilgang til Gemini Connected, en skyløsning som effektiviserer informasjonsflyten mellom prosjektdeltakere, gir skylagring og tilgjengeliggjør prosjektdata.

Gemini TunnelShape - Tilleggsmodul

Bygg din tunnelmodell med nisjer, håndter borelogger og presenter mengder. Med Tunnel-modulen får du et allsidig og praktisk verktøy for tunnellrehabilitering og nybygging.

Gemini TrenchWorks - Tilleggsmodul

TrenchWork forenkler prosessen med grøfteinngrep, volumberegninger og dokumentasjon. Modulen genererer dynamiske modeller og utfører automatisk mengdeberegninger basert på egenskapene til rør og kummer.

Gemini SiteFlow

Gemini SiteFlow - én løsning for distribuering av data på tvers av leverandører. Tjenesten gir deg sømløs dataflyt mellom kontor og felt, og sikrer at alle har tilgang til oppdaterte modeller.

Gemini SurfaceMaker - Tilleggsmodul

SurfaceMaker-modulen gir avansert håndtering av terrengmodeller og punktskyer. Den forenkler triangulering og geometrisk kontroll for dokumentasjon, inkludert støtte for punktskyer med overheng.

Gemini SiteSurvey - Tilleggsmodul

SiteSurvey gir nye muligheter innen oppmåling! Det unike er at du nå kan jobbe med landmålte data sammen med prosjekterte modeller i Gemini Terrain. "As-built" og prosjekterte modeller kan betraktes samtidig med nye innmålinger.

Gemini TerraPlan - Tilleggsmodul

Bruk TerraPlan i forbindelse med reguleringsplaner for å utføre landskapsanalyse. Identifiser områder som er velegnet for ulike formål eller som krever oppmerksomhet på grunn av potensielle risikofaktorer i reguleringsprosessen.

Gemini RoadVisor- Tilleggsmodul

Modulen RoadVisor lar deg planlegge og optimalisere dimensjonering av veger og kryss under prosjektering. Den effektiviserer arbeidet med veg- og kryssutforming samt du vil jobbe mer dynamisk.

Gemini QuantiFlow - Tilleggsmodul

Gemini QuantiFlow - gir deg riktige rapporteringer av produksjonen og danner et godt grunnlag for fakturering.

For deg som jobber med kalkyler og prosjektoppfølging

Gemini ProAdm

Kalkyle- og prosjektoppfølgingsverktøyet Gemini ProAdm støtter deg hele veien fra anbudskonkurransen til sluttfakturaen. Verktøyet gjør det enklere å ha kontroll på kostnader, inntekter og fremdrift i prosjektet ditt.

Gemini Terrain+ (Grunnpakke)

Gemini Terrain+ er en markedsledende programvare for bygg- og anleggsprosjekter. Fra beregninger til utførelse og dokumentasjon, alt enkelt håndtert. Spar lisenskostnader med Gemini Terrain - en smart investering.

Gemini QuantiFlow - Tilleggstjeneste

Gemini QuantiFlow - gir deg riktige rapporteringer av produksjonen og danner et godt grunnlag for fakturering.

Gemini Connected - Inkludert i Gemini Terrain+

Alle våre Gemini Terrain-brukere har tilgang til Gemini Connected, en skyløsning som effektiviserer informasjonsflyten mellom prosjektdeltakere, gir skylagring og tilgjengeliggjør prosjektdata.

For deg som jobber med dataflyt

Gemini Terrain+ (Grunnpakke)

Gemini Terrain+ er en markedsledende programvare for bygg- og anleggsprosjekter. Fra beregninger til utførelse og dokumentasjon, alt enkelt håndtert. Spar lisenskostnader med Gemini Terrain - en smart investering.

SiteFlow

SiteFlow - én løsning for distribuering av data på tvers av leverandører. Tjenesten gir deg sømløs dataflyt mellom kontor og felt, og sikrer at alle har tilgang til oppdaterte modeller. 

Gemini 3D Field

Gemini 3D Field er en egen løsning som gir mulighet til å ta med prosjektet/modeller ut på anleggsplassen, selvsagt alt i 3D. Svært nyttig i forbindelse med befaring, prosjektoppfølging og enkle innmålinger/registreringer i felt.

Gemini Connected - Inkludert i Gemini Terrain+

Alle våre Gemini Terrain-brukere har tilgang til Gemini Connected, en skyløsning som effektiviserer informasjonsflyten mellom prosjektdeltakere, gir skylagring og tilgjengeliggjør prosjektdata.

Gemini Events - Tjeneste i Gemini Connected

Gemini Events reduser risikoen for uenigheter og tvistesaker, og gir en strukturert oversikt over status på alle registrerte hendelser og avvik.

Kontakt oss

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter.