Programvare for energihandel

Som en pioner innen automatisert kortsiktig handel av strøm og gass, utvikler vi innovative algoritmehandelsløsninger og kvantitative handelsstrategier for spotmarkedene. Vi kombinerer markedsinnsikt med informasjonsteknologi og mange års erfaring innen energihandel med solid ekspertise innen kapitalmarkeder.

Markedsdeltakelse

Volue Algo Trader Power: Intradag-handel

Øk inntektene ved å automatisere din kontinuerlige krafthandel i intradagmarkedene.

Volue Algo Trader Gas: Gasshandel

Automatisert og pålitelig spot-handel i gassmarkedene.

Volue Algo Trader Navigator: Autopilot for krafthandel

Plattform for beslutningstaking i forbindelse med krafthandel som kombinerer ekstern markedsdata og prisprognoser med intern informasjon som er relevant for dine eiendeler.

Volue Ancitra: Automatisert budgivning i reservemarkedet

Frigjør verdien av din fleksibilitet med Volue Ancitra - et automatisert støtteverktøy for budgivning i reserveauksjoner og balansemarkeder i Europa.

Volue Day-Ahead: Handel i day-ahead-markedet

Volue Day-Ahead støtter og automatiserer budgivningsprosessen for deltakelse i NordPools day-ahead-marked.

Markedskommunikasjon

Thedora Redispatch Services: Tysk Redispatch 2.0

Thedora Redispatch Service støtter ressursleverandører (EIV) og leverandører (LF) innenfor kommunikasjonsprosessen for Redispatch 2.0.