Nettdrift

Bruk tilgjengelige data for full sanntidsvisning av nettstatus og bedre operasjonell drift, inkludert strømbrudd og planlegging av arbeid. Vær klar for optimal bruk av fleksibilitet for køstyring og Redispatch 2.0 og 3.0.

Hero image

Våre løsninger

Advanced Distribution Management System

Volue ADMS støtter sanntidsdrift av nettet på alle spenningsnivåer, både knyttet til håndtering av strømbrudd og daglige oppgaver som planlagt arbeid. Løsningen gir beslutningsstøtte med verktøy for nettanalyser for å optimalisere driften og muliggjør effektiv kommunikasjon med kunder, feltpersonell, kundesenter og resten av organisasjonen.

Volue Maintenance Manager

Programvare utviklet for planlegging, gjennomføring og sporing av vedlikeholdsarbeid på distribusjons- og overføringsnettet. Løsningen er en modul innenfor NETBAS.

Volue Field Inspector

Brukes til å registrere planlagt arbeid på strømnettet, for eksempel inspeksjoner av transformatorinstallasjoner og luftnett. All informasjon lagres i ett system, noe som muliggjør effektiv og nøyaktig dokumentasjon

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet og så kontakter vi deg så snart som mulig.
Isak Bergset, Customer Account Manager

Isak Bergset, Customer Account Manager