Programvare Vannbransjen

Oppdag våre løsninger for vannbransjen

God vannkvalitet er avgjørende for menneskers helse. Volue er en forkjemper innen digitalisering av vann-, avløps- og overvannsnettverket. Våre løsninger gir en komplett oversikt over nettet, tilstand og vedlikeholdsbehov, slik at kommunene kan jobbe mer effektivt.

For deg som jobber som entreprenører mot kommune

For deg som jobber med daglig drift og vedlikehold

Gemini Water Alert

Bekjemp vannlekkasjer i forsyningssonene

Gemini Melding

Effektiv håndtering av innbyggerhenvendelser

Gemini Portal+

For kommuner som ønsker å digitalisere arbeid i felt og få kontroll over oppståtte hendelser på VA-nettet

Gemini Varsling

Varsling av innbyggere ved endringer i kommunens vann- og avløpstjenester

For deg som jobber med innbyggerkommunikasjon og publikumsløsninger

Gemini Varsling

Varsling av innbyggere ved endringer i kommunens vann- og avløpstjenester

Gemini Melding

Effektiv håndtering av innbyggerhenvendelser

For deg på kontoret

Gemini VA

Gemini VA er den markedsledende løsningen i Norge for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet.

Gemini Water Analysis

Direkte tilgang til hydrauliske beregninger og enklere vedlikehold av hydrauliske modeller

Gemini Portal+

For kommuner som ønsker å digitalisere arbeid i felt og få kontroll over oppståtte hendelser på VA-nettet

Gemini Privat

Dokumentasjon og oppfølging av private anlegg som kommunen har myndighetsansvar for

Gemini Melding

Effektiv håndtering av innbyggerhenvendelser

For deg som jobber med ledningsregistrering

Gemini VA

Gemini VA er den markedsledende løsningen i Norge for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet.

Gemini Portal+

For kommuner som ønsker å digitalisere arbeid i felt og få kontroll over oppståtte hendelser på VA-nettet

For deg som jobber med planlegging og analyse av infrastrukturen

Gemini Water Alert

Bekjemp vannlekkasjer i forsyningssonene

Gemini Water Analysis

Direkte tilgang til hydrauliske beregninger og enklere vedlikehold av hydrauliske modeller

For deg som jobber med forvalting av private anlegg

Gemini Privat

Dokumentasjon og oppfølging av private anlegg som kommunen har myndighetsansvar for