End Of Life for Gemini Oppmåling for Oppmålingskunder

End Of Life for Gemini Oppmåling

Surveying_opmålning

Kjære kunde med Gemini Oppmåling,

Vi har videreutviklet Gemini Oppmåling til en ny modul i Gemini Terrain, kalt Surveying. I lengre tid har det vært en diskusjon om hvordan Gemini Oppmåling skal utvikles videre. I dag er det bygget på en eldre plattform, med et eldre brukergrensesnitt. Selv om løsningen har fungert, har det vært en utfordring at den har vært ulik Gemini Terrain og de andre produktene vi har i porteføljen, både med tanke på brukeropplevelsen til dere som kunder, og for oss med tanke på vedlikehold og kompetanse.  

Derfor er vi veldig glade for nå, i Terrain versjon 18, å kunne presentere et nytt produkt som vil erstatte dagens Gemini Oppmåling.   Allerede fra 1. januar 2023 kan du begynne å bruke den nye modulen i Gemini Terrain.

Hva blir den nye løsningen? 

Dagens Gemini Oppmåling blir erstattet med en ny modul i Gemini Terrain. Den nye modulen Surveying vil bli tilgjengelig i versjon 18, som blir lansert i forbindelse med årets Gemini-konferanse i november.

  • Surveying vil inneholde alle beregninger og analyser som ligger i dagens Gemini Oppmåling.
  • Fornyelse av rapportfunksjonen med vesentlig forbedret brukeropplevelse.
  • 3D-visning av alle punkter og observasjoner, som åpner for helt nye muligheter, for eksempel å bestemme beste plassering av nye fastmerker.
  • Beregnings- og analyse-resultat legges som attributter på de aktuelle punktene. Denne informasjonen vil kunne ivaretas på punktet dersom det brukes for eksempel til NVDB-leveranse.
  • Surveying har mulighet til å åpne alle prosjekter fra Gemini Oppmåling. Dette betyr smidig overgang til å bruke Surveying, selv om du er midt i et pågående prosjekt.

For å kunne bruke Surveying er det en forutsetning at du har en lisens på Gemini Terrain + (eller Gemini Terreng Basis).


Hva skjer med Gemini Oppmåling, og hvor lenge kan jeg fortsette å bruke dagens løsning?  

Gemini Oppmåling og Surveying vil leve parallelt ut 2023.  

31. desember 2023 vil alle lisenser i Gemini Oppmåling termineres, og Gemini Oppmåling vil slutte å eksistere som produkt. Fra og med 1. januar 2024 er det Surveying som er vår løsning for avanserte punktberegninger og analyser. 


Hva skjer med vedlikeholdsavtalen jeg har på Gemini Oppmåling?  

I utgangen av 2022 vil du motta faktura for vedlikehold av Gemini Oppmåling for 2023, som vanlig. Da vil du kunne fortsette å bruke Gemini Oppmåling ut 2023 dersom du ønsker det.  Du vil få gratis testlisenser ut 2023 på den nye Surveying-modulen, tilsvarende lisenser du har på Gemini Oppmåling. Disse termineres 31. desember 2023. Slik kan du benytte både Gemini Oppmåling og Surveying parallelt hele året.

Siden Surveying er avhengig av Gemini Terrain, vil din testlisens inneholde både Gemini Terrain+ og Surveying. Lisensen kan enten være en flerbrukerlisens eller en enbrukerlisens. Ta kontakt med vår supportavdeling på support@volue.com for å se på hvilken lisenstype som er mest hensiktsmessig for deg, og for aktivering av disse.  

Innen 1. oktober 2023 ønsker vi at du tar en intern vurdering og beslutter det antall Terrain+ og Surveying-lisenser dere har behov for inn i 2024. I løpet av høsten 2023 vil vi ta kontakt og gå igjennom behovet for antall lisenser, og justere dette slik at du går inn i 2024 med rett antall.  

Gjeldende listepris for Surveying-modul i 2022 er kr 14 500,- i leie per år for enbrukerlisens, og 50% påslag for nettverkslisens. Gjeldende listepris for Terrain+ er kr 29 200,- i leie per år for enbrukerlisens, og 50% påslag for nettverkslisens.  

Fra og med 2024 vil du belastes leiekostnad i henhold til gjeldende prisliste for både Terrain+ og Surveying.    

 Hvordan kan jeg som allerede har Terrain få tilgang til Surveying? 

I utgangen av 2022 vil du motta faktura for vedlikehold av Gemini Oppmåling for 2023, som vanlig. Da vil du kunne fortsette å bruke Gemini Oppmåling ut 2023 dersom du ønsker det.  

I tillegg vil vi gi deg testlisenser på den nye Surveying-modulen. Du vil kunne få like mange lisenser til Surveying som du har til Gemini Oppmåling. Tilgangen gis gratis for hele 2023, slik at du kan benytte både Gemini Oppmåling og Surveying parallelt hele året i en testperiode. Ta kontakt med vår supportavdeling  support@volue.com for å gå igjennom hvilke Terrain-lisenser som skal ha aktivert Surveying.

Innen 1. oktober 2023 ønsker vi at du tar en intern vurdering og beslutter det antall Surveying-lisenser dere har behov for inn i 2024. I løpet av høsten 2023 vil vi ta kontakt og gå igjennom behovet for antall Surveying-moduler, og justere dette slik at du går inn i 2024 med rett antall lisenser.  

Surveying er en modul i Terrain, og vil følge samme betalingsmodell som øvrige Terrain-moduler. Årlig leie av Surveying vil i 2022 være kr 14 500,- per år for singellisens, med 50% påslag for nettverkslisens. Fra og med 2024 vil du belastes leiekostnad for Surveying i henhold til gjeldende prisliste.