Water & Community

Hver dråpe teller. Det sørger vi for.

Å administrere vann og avløpsnett er en kompleks jobb, og det er derfor vi har utarbeidet Gemini-porteføljen. Systemet vårt tilbyr viktig informasjon om nettverkene dine, som rørmateriale, dimensjoner, driftshistorikk og ytterligere nettverksdata som påvirker vann- og avløpshåndtering 24-7. Løsningene er enkle og bruke, også i hverdagen. Derfor er det ikke rart at 85 % av norsk vannindustri setter sin lit til vår ekspertise.

Water and Wastewater
Water and Wastewater

Water Operations

God vannkvalitet er avgjørende for menneskers helse. Volue er en forkjemper innen digitalisering av vann-, avløps- og overvannsnettverket. Våre løsninger gir en komplett oversikt over nettet, tilstand og vedlikeholdsbehov, slik at kommunene kan jobbe mer effektivt.

Produkter


Gemini Portal

Gemini Portal gir deg tilgang til vann- og avløpsdata i sanntid og er primært laget for folk som jobber i felt. Løsningen brukes av omtrent 5000 personer i den Norske vannbransjen.

Gemini Privat

Gemini Privat er en løsningsportefølje for dokumentasjon og oppfølging av alle typer private anlegg og objekter som enten er koblet til kommunens vanninfrastruktur eller som kommunen har et administrativt ansvar for.

Gemini VA

Gemini VA er den markedsledende løsningen i Norge for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet.

We are here to help

Learn how we can support your operations

Discover Water & Community