Volue’s unika mängdberäkningsfunktionalitet i Gemini Terrain+ gör det möjligt för anläggningsbranschen att utföra sina uppdrag mer noggrant och effektivt

I en bransch där varje kubikmeter räknas, erbjuder Volue Gemini Terrain+ en mängdberäkningsfunktion som förändrar anläggningsprojektens ekonomi och effektivitet. Denna funktion, som är hjärtat i Gemini Terrain+ mjukvaran, möjliggör en noggrannhet i mängdberäkning som tidigare varit extremt komplicerad och tidskrävande.

Publicerad

22 dec. 2023

Mjukvara för anläggningsbranschen

Gemin Terrain+ Mängdning där varje kubikmeter räknas

För beslutsfattare inom anläggningsbranschen erbjuder Volue Gemini Terrain+ inte bara tekniska lösningar, utan också strategiska fördelar som kan förändra dess verksamhet. Tack vare mängdberäkningsfunktionen, kan projektledare planera sin resursanvändning, återanvända material och drastiskt minska materialslöseri, vilket leder till både kostnadsbesparingar och förbättrad miljöprestanda.

Dessa effektivitetsförbättringar blir omedelbart märkbara på både kort och lång sikt, vilket gör mjukvara till en viktig del i att uppnå hållbara företagsmål och förstärka den gröna profilen. Detta skapar inte bara ett mervärde för företaget utan bidrar också till en starkare, mer ansvarsfull branschprofil.

Utöver de ekonomiska och miljömässiga fördelarna, ger Gemini Terrain+ en ökad transparens genom hela projektets livscykel. Med realtidsdata och tydligt visualiseringsverktyg, kan projektledare och teammedlemmar snabbt anpassa sig till förändringar och hålla intressenter informerade om projektets framsteg och eventuella utmaningar. Denna öppenhet i kommunikationen och projektgenomförandet är avgörande för att skapa förtroende med kunder och samarbetspartners. Verktyget stärker inte bara intern samordning utan också företagets rykte som en transparent och modern aktör i en alltmer digitaliserad bransch.

 

- Genom att integrera Gemini Terrain+ i vår process har vi minskat tidsåtgången för mängdberäkning, samtidigt som noggrannheten har förbättrats avsevärt, säger Rasmus Placin.

Tack vare den precisa funktionen för mängdberäkning kan anläggningsföretag som Göteborgs Gräv & Maskin AB (GMAB) exakt kartlägga, mäta och kalkylera sina mängder, vilket är en avgörande del för att uppskatta projektets totala kostnad. Rasmus Placin, mättekniker på GMAB, vittnar om hur denna funktion har förändrat och stärkt deras arbetsflöden.

Gemini Terrain+ omvandlar rådata till användbar information snabbt och korrekt vilket tillåter användarna att utföra komplexa beräkningar med en enkelhet som få verktyg kan erbjuda.  Denna förmåga att snabbt justera och räkna om vid förändringar i projektet är ovärderlig för att hålla tidplaner och säkerställa att budgetar är på rätt spår.

Volue’s mjukvara Gemini Terrain+ står inte bara för precision i beräkningar, utan är också ett verktyg för samarbete. Verktyget erbjuder möjligheten att dela databas, att alla teammedlemmar få tillgång till uppdaterad information, vilket leder till en mer sammanhängande och effektiv arbetsmiljö.

 - Att alla är synkroniserade och arbetar med samma data är en stor fördel som minimerar fel och missförstånd, förklarar Rasmus.

Gemini Terrain+ 3D modell på VA & ledningsprojekt

Verktygets förmåga att hantera och visualisera stora datamängder gör att projektledare och mättekniker kan fatta välgrundade beslut baserade på realtidsdata.

Detta bidrar till en ökad transparens i hela projektet och förbättrar kommunikationen mellan olika avdelningar och beställare.

För framtiden ser GMAB och andra anläggningsexperter Gemini Terrain+ som en oumbärlig del i strävan efter en mer hållbar och kostnadseffektiv process.

WEBINAR - Arbeta smartare i dina projekt med Gemini Terrain+ vi visar hur

I detta webinar, som riktar sig mot dig som aldrig provat Gemin Terrain+ och inte vet hur du kan dra nytta av Gemni Terrain och dess moduler i ditt vardagliga arbete. Här kommer vi ta upp hur enkelt du utför, för många, mer avancerad mängdberäkning och hur snabbt du uppdaterar sina modeller vid revideringar. Under webinariet kommer vi även visa exempel från en av våra tilläggsmoduler inom VA- & lednings projekt.

 - Tekniken bakom mängdberäkningsfunktionen är en drivande faktor för vår utveckling, och den kommer att spela en stor roll i hur vi hanterar våra resurser och klimatpåverkan framöver, säger Rasmus.

Gemini Terrain+ fortsätter att forma anläggningsbranschen, att den noggranna mängdberäkningsfunktionen inte bara är en teknisk framgång utan även bidrar till förändring som driver hela branschen mot en mer precis och ekonomiskt hållbar framtid.

Gemini Terrain+ är byggt på en stark CAD-motor som använder sig av avancerad geospatial datahantering och 3D-modelleringstekniker. Programmet hanterar och lagrar effektivt stora mängder geodetisk data från olika källor, inklusive kartbilder, drönarbilder och punktmolnsdata. Denna data integreras sömlöst för att skapa detaljerade och skalbara 3D-modeller som är kritiska för noggrann mängdberäkning och projektplanering. Genom att kombinera traditionella mättekniker med dagens teknologi, kan Gemini Terrain+ automatisera processen för dataanalys, vilket minskar behovet av manuell inmatning och ökar precisionen i beräkningarna.

Förutom dess förmåga att hantera stora datamängder, är Gemini Terrain+ också utrustat med sofistikerade algoritmer för att utföra massbalansanalys och mängdberäkningar. Dessa algoritmer tillåter användarna att snabbt identifiera schaktmassor och återfyllning i terrängen, vilket är avgörande för att bedöma mängden material som behöver flyttas eller tillföras i ett projekt. Systemets användargränssnitt är designat för att vara lättförståeligt, så att även de som inte är experter kan dra nytta av programmets fulla potential. Med inbyggda verktyg för analys och visualisering, kan Gemini Terrain+ effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet genom att tillhandahålla en tydlig bild av projektets terrängförhållanden och beräkningsresultat.

Är du redo att prova Gemini Terrain+?

Boka en demo idag, anmäl dig till vårt nästa webbinarium eller kontakta oss för mer information. Din resa mot anläggningsbranschens framtid börjar här.

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen