Gemini RoadVisor - påbyggnadsmodul

Med Gemini RoadVisor-modulen får du utökade funktioner när du ska bygga och dimensionera dina vägmodeller. Verktygen möjliggör dimensionering av vägmodeller efter fordonstyper samt öppnar upp för att utföra siktlinje- och spårviddsanalyser på dina vägmodeller.

Hero image
Vindkraftverk

Vindkraftverk

Styr dimensionering av vägarna i din vindkraftpark efter fordonen som fraktar rotorbladen.

Effektivitet

Effektivitet

Modulen utökar verktygen för smart dimensionering och modellering av dina vägar och korsningar..

Visualisering

Visualisering

Tydlig presentation av siktlinje- och spårviddsanslyser i 2D och 3D.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.

Fakta

Gemini RoadVisor  är en påbyggnadsmodul för Gemini Terrain+.

Med den här modulen kan du planera och optimera dimensioneringen av vägar och korsningar under projekteringen. 

Spårningskurvor för dimensionering av fordon avgör utformningen av vägar och korsningar. Modulen effektiviserar ditt arbete med projektering av vägar och korsningar, vilket gör att du kan arbeta mer dynamiskt. Dessutom kan specialfordon definieras med separata parametrar, t.ex. fordon för transport av transformatorer, vindkraftverk etc., dvs. "bred last" och "lång last". Spårningskurvor för däck, flak och last presenteras grafiskt i plan och 3D-vy.

Genom att använda siktkontroll under vägdesign säkerställs den nödvändiga sikten längs den projicerade vägen. Siktkontrollen tar hänsyn till både vägmodellen och terrängen, inklusive tunneln. Dessutom relaterar funktionen automatiskt till den valda projekterade vägklassen. Beräknade siktlinjer presenteras grafiskt i plan och 3D-vy. Dessutom kan du också extrahera Excel-rapport med viktig information.

  • Dynamisk beräkning av spårningskurvor.

  • Definition av specialfordon.

  • Utförande av siktkontroll baserat på vald vägklass.

  • Presentation av spårningskurvor och siktkontroll både i plan och 3D.

Årlig prenumerationsavgift: 18 500 SEK (singellicens)

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen