Gemini TunnelShape - påbyggnadsmodul

Bygg din tunnelmodell med Gemini TunnelShape och få med nischer, hantera borrloggar och presentera mängder samt följ projektets framsteg.

Hero image
Modellera utifrån dina behov

Modellera utifrån dina behov

Kombinerar både parametrisk och statisk modellering.

Mängdberäkna

Mängdberäkna

Nyttja mängdberäkning även för tunnelprojekt.

Borrloggar

Borrloggar

Visualisera borrloggar (IREDES-format) i din modell och sektioner.

Fakta

Gemini TunnelShape är en påbyggnadsmodul för Gemini Terrain.

Modulen möjliggör full frihet att skapa komplicerade och speciellt anpassade konturer utöver normalprofiler och nischer. Denna modul är till för modellering, mängdberäkning, dokumentation och uppföljning av anläggningar under jord. Den kan bland annat tillämpas på väg och järnvägstunnlar, bergutrymmen och tunnlar för installationer och ledningar.

Mängdberäkna tunnel enligt AMA och ladda upp projektspecifika mängdförteckningar. Modulen tillåter dig att kontinuerligt dokumentera utförda massor och jämföra dem med det teoretiska för att alltid ha den senaste informationen tillgänglig.

Du kan välja att modellera tunneln manuellt eller parametriskt eller kombinera bägge metoderna för samma tunnellinje.

Med geometrisk kontroll av tunneln så säkerställer du utfallet mellan teoretisk bygghandling och utsprängd tunnel.

Årlig prenumerationsavgift: 18 500 SEK (singellicens)

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen