Volue Ancitra - Automatiserad budgivning på balansmarknaden

Frigör värdet av din flexibilitet med Volue Ancitra - ett automatiserat stödverktyg för budgivning på reservauktioner och balansmarknader i Europa.

Hero image

Volue Ancitra ger dig fullständig översikt över inskickade bud och resultat. Lösningen omfattar balansmarknader och aktiveringsmarknader och har en direkt gränssnitt med TSO:er (Transmission System Operators). Ancitra stöder den europeiska marknadsdesignen som införts genom EU-harmoniseringsplattformarna MARI och PICASSO och tillhandahålls som en tjänst (SaaS).

Automatiserad budgivning

Automatiserad budgivning

Realisera värdet av din flexibilitet genom att delta på flera marknader med Ancitra. Automatisera budgivningsprocessen genom att skapa automatiska scheman och återkommande arbetsuppgifter. Minska operativ risk med automatiska uppdateringar av dina skyldigheter och alternativ på reservmarknade

Tjäna pengar på din flexibilitet

Tjäna pengar på din flexibilitet

Deltag i alla balansmarknader och lås upp värdet av dina flexibla tillgångar. Få en unik översikt över dina flexibiliteter, skyldigheter och gränser, och bjud effektivt tillgänglig flexibilitet på olika balansmarknader (FCR, aFRR, och mFRR).

Öppen och modulär

Öppen och modulär

Ancitra integreras enkelt med olika lösningar för produktionsplanering och optimering. Importera budförslag från optimeringslösningen som en utgångspunkt för budgivning på balans- eller energiaktiveringsmarknader. Bjud tillgänglig energi till optimala, lönsamma priser och öka intäkterna genom att skapa och uppdatera bud nära realtid.

Med hjälp av Volue Ancitra är vi redo att handla i enlighet med Statnetts nya regler.

Heidi SlettedalProduction Manager, Saudefaldene

Huvudfunktionalitet

 • Intuitiv översikt över aktuella bud och skyldigheter på alla marknader. 
 • Stöd för budgivning av både balanskraftskapacitet och balansenergi.
 • Budgenerering genom::
  • Manuell budinmatning eller anpassning via användargränssnittet.
  • Automatisk budgenerering baserat på gränser och regler för dina tillgångar.
  • Integration med vilken produktionsplanerings- eller optimeringslösning som helst.
 • Omfattande automatiseringsfunktionalitet, exempelvis anpassning av bud och sändning av bud var 15:e minut på balansmarknaden.
 • Direkt kommunikation med TSO genom en stödd kommunikationskanal för den aktuella marknaden.
 • Stöd för marknadsreglerna för den nya europeiska balansmarknadsdesignen baserad på införandet av MARI och PICASSO som europeiska plattformar.
 • Stöd för automatisering av den elektroniska aktiveringsprocessen för mFRR.

Vill du veta mer om Volue Ancitra?

Fyll i kontaktformuläret så tar vi kontakt inom kort.

Wince Wong, Product Manager

Wince Wong, Product Manager