Skal gi ansatte og innbyggere i ni Agder-kommuner en enklere hverdag

Ny IT-løsning forenkler saksbehandling og reduserer manuelle rutiner knyttet til eiendomsgebyrer og kommunale avgifter.

Hero image
  • Kunde
  • IKT Agder
  • Bransje
  • Water & Community
  • Løsning
  • Gemini Privat

IKT Agder har inngått en kontrakt med Volue om levering av IT-løsninger som skal forenkle saksbehandling og redusere manuelle rutiner knyttet til eiendomsgebyrer for 9 kommuner. Ytterligere 7 kommuner har opsjon på å bli med senere. For å kunne levere en helhetlig løsning som dekker alle behovene til kommunene, har Volue Technology samarbeidet med Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) i prosjektet.

– Løsningen vil gi en enklere hverdag for ansatte i kommunen, med automatisering av en rekke oppgaver og mindre risiko for feil. Samtidig vil det gi innbyggerne større fleksibilitet og bedre innsikt i hvordan gebyrene er satt sammen, sier Arnstein Holthe, salgsleder i Volue Technogy.

Gebyrer knyttet til eiendom kan være for eksempel eiendomsskatt eller kommunale avgifter for vann, avløp eller feiing. Produksjon av disse gebyrene er i dag ofte preget av mye manuelt arbeid.

– Nå skal vi digitalisere og automatisere dette. Målet er at når det skjer en endring i den fysiske verden, så skal gebyrene generere seg selv. Eksempler kan være når en rørlegger kobler på en ny avløpskunde, det settes opp et nytt bygg, eller det skjer endringer på en eiendom som påvirker grunnlaget for eiendomsskatt, sier Holthe.

Kombinerer to markedsledende løsninger

Smarte løsninger skal sørge for at manuell saksbehandling reduseres til et minimum og at saksbehandlerne får bedre oversikt. Det er imidlertid ingen som kan levere hele totalløsningen som IKT Agder etterspurte – i hvert fall ikke en god nok løsning, derfor valgte Volue Technology å gå sammen med NoIS.

IKT Agder ønsket fortrinnsvis en moderne skybasert løsning fremfor lokalt installert programvare, for å sikre at løsningene til enhver tid er oppdatert med nyeste funksjonalitet.

– IKT Agder har hatt store ambisjoner for dette prosjektet. Vi så at vi i Volue er best på den delen av prosjektet som handler om vann, mens NoIS er best i bransjen på løsninger for håndtering av eiendomsskatt. Ved å gå sammen kunne vi levere den beste løsningen for kommunene, sier produktsjef Ståle Johannessen i Volue Technology.

Løsningene som leveres til IKT Agder er basert på Gemini Privat fra Volue og ISY ProAktiv fra NoIS. Disse vil leveres som skybaserte webapplikasjoner, såkalt «Software-as-a-Service» – eller programvare som en tjeneste.

– Sammen med Volue har vi laget en fullverdig totalpakke som vi mener løser kommunenes utfordringer knyttet til gebyrer på en veldig god måte, sier Cathrine Marstein Engen, avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning i NoIS.

Guro Mellerud, Senior Prosjektleder i Volue Technology, har ledet prosjektet og sier de ønsker å bidra til at kommunene skal lykkes å ta i bruk løsningene på beste måte, slik at de kan realisere planlagte gevinster. Det innebærer blant annet å støtte kommunene ved implementering av de nye systemene, hjelpe til med datakonvertering, datakvalitetsheving, kurs og rådgivningstjenester.

– Det å levere standard programvare som en tjeneste til ni kommuner som har litt forskjellig utgangspunkt, stiller høye krav til prosjektgjennomføring og kommunikasjon. Vi opplever å møte en profesjonell organisasjon, og IKT Agder har skapt gode rammer for samhandling i dette prosjektet, sier Mellerud.

Om Volue

Volue har mer enn 50 års historie som leverandør av samfunnskritiske IT-systemer. Selskapet leverer teknologi og løsninger for energi og kraftbransjen, samt for selskaper som driver innenfor vann, avløp og bygging av infrastruktur. Selskapets mål er å tilby programvare, innsikt og systemer som muliggjør overgangen til et fornybart og bærekraftig samfunn der vi tar bedre vare på ressursene. Volue har 700 ansatte på kontorer spredd over hele verden, mens hovedkontoret ligger i Norge.

Om Norconsult Informasjonssystemer

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Selskapet har betydelig virksomhet knyttet til leveranse av IT-konsulenttjenester, og er en ledende leverandør av programvare innenfor blant annet geografiske informasjonsystemer, kommunal forvaltning og eiendomsadministrasjon. NoIS har over 250 ansatte.