Automating Grid Operations: slik bygger Agder Energi Nett og Volue smarte løsninger sammen

Volue sitt ADMS-system støtter nettdriften i sanntid i Norge. ADMS startet sitt samarbeid med Agder Energi Nett mer enn 10 år siden. Vi har tatt en prat med Atle Ripegutu, leder for systemdrift i Agder Energi Nett.

Publisert

29. apr. 2022

Volue ADMS er i dag det mest brukte ADMS-systemet blant norske nettselskaper.

Men det hele startet med én oppdragsgiver – Agder Energi Nett, nettselskapet som drifter nettet i Agder sør i Norge. Og det var visjonen til én mann, Atle Ripegutu, som i dag er lederen for systemdriften i Agder Energi Nett, som førte til etableringen av ADMS.

«ADMS er et svært viktig system for oss. Da vi startet veien med Volue hadde vi en visjon om at dette systemet ville være like viktig som SCADA-systemet. Vi har nå nådd dette punktet.»

Atle Ripegutu kom først på ideen i 2000. Han hadde jobbet med Volues NETBAS-system i flere år, og så behovet for å implementere samme nivå av digitalisering og automasjon i kontrollrommet til Agder Energi Nett der sanntidsdriften fant sted.

Agder Energi Nett overfører energi til 210.300 nettkunder i Agder, og er Norges fjerde største nettselskap. De eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og distribusjonsnettet i Agder, med til sammen 22 300 km med ledninger og kabler.

Agder Energi Nett illustrasjon2

Agder Energi Nett og Volue signerte i 2007 en rammeavtale for arbeidet med systemet. ADMS ble satt i drift i 2013.

ADMS støtter i dag nettdriften i sanntid på alle spenningsnivåer knyttet til både avbruddshåndtering, og daglige oppgaver som å utføre planlagt arbeid på nettet. Med ADMS kan viktige prosesser i nettdriften håndteres digitalt og automatisk.

Løsningen gir beslutningsstøtte med verktøy for nettanalyse for å optimere driften av nettet og effektivisere kommunikasjonen med kunder, feltmannskaper, kundesentre og resten av organisasjonen.

«ADMS gir oss et sanntidsbilde av statusen til nettet. Den har mange funksjoner som hjelper driftsoperatørene med å opprettholde god kontroll over hele nettet. Alle vekslingene.»

Siden ADMS støtter sanntidsdrift, var Agder Energi Nett spesielt opptatt av oppetidsgarantier. Det var viktig at ADMS skulle bygges med full redundans i fokus, og oppnå oppetid på systemet lik det som kreves av SCADA-systemet. Mange timers arbeid gikk med til å designe et standby-system slik at Agder Energi Nett kunne kjøre 24/7 uten nede tid fra ADMS.

Planleggingsarbeid med ADMS

I kontrollrommet til Agder Energi Nett gjennomføres forberedelser til planlagt arbeid gjennom ADMS-systemet.

«Når vi forbereder oss på planlagt arbeid, ønsker vi å vite hvordan vi best kan organisere det og hvilke kunder som vil bli berørt av driftsstansen. ADMS-systemet tar seg av hele prosessen, inkludert forberedelse av kundekommunikasjon gjennom utsendelse av varsler.»

Før ADMS ble implementert ble denne typen arbeid utført manuelt.

«Før implementeringen av ADMS hadde vi mange manuelle prosesser. Det var også mye papirarbeid. Vi tegnet bryterne på store papirkart. Alle koblingene vi trengte å gjøre var plassert i en driftsprotokoll. Vi måtte gjøre dette på nytt for å rapportere strømbrudd til myndighetene.»

ADMS støtter også operatører i kontrollrommet med å beregne hvilke deler av systemet som vil bli påvirket.

«Vi må vite om vi kommer til å overbelaste nettet. Alt i nettet henger sammen. ADMS støtter oss med nettberegning i sanntid. Dette er en svært viktig funksjon som virkelig hjelper operatørene.»

Agder Energi Nett illustrasjon1

Datakvalitet og dokumentasjon

Arbeid med data har vært svært viktig oppgave for Agder. ADMS utfører analyser av kvaliteten på dataene og kapasiteten til nettet for å levere nødvendig kraft til kundene.

Da systemet ble innført måtte teamet justere arbeidsprosessene sine.

«Når du endrer arbeidsprosesser i en hel avdeling, må du håndtere endringsprosessen også. Det var en reise for noen av folkene. Men en av våre mest erfarne folk omfavnet virkelig endringen. Han sa han aldri kunne ha gått tilbake til det gamle systemet. Noe som hjalp oss med å få alle om bord.»

Det har vært spesielt utfordrende å venne seg til å jobbe med dokumentasjon.

«Mens dokumentasjonen for distribusjonsnettet er overkommelig, krever dokumentasjonen for lavspentnettet mye arbeid. Vi har jobbet hardt for å komme til det nivået vi er nå.»

Feilretting i systemet med ADMS

«De vanligste feilene i systemet er forårsaket av naturen,» sier Atle Ripegutu.

Agder Energi Nett drifter nettet i Agder sør i Norge, et område som møter utfordrende vær.

«Vi dekker alt fra kyst til fjell. Så været er alltid en faktor i systemet vårt.»

De vanligste feilene som driftssentralen håndterer er veltede trær og sterk vind.

«Vi må ofte håndtere trær som faller på kraftledninger på grunn av snø. Forholdene kan være svært utfordrende.»

Bruk av sensorer for å oppdage ødelagte ledere

Sikkerhet for folk som jobber i kraftnettet og for alle andre kommer først for Agder Energi. Et system som påviser fasebrudd var en viktig helse-, miljø- og sikkerhetsløsning teamet ønsket å implementere.

«Vi laget et veikart, og i veikartet la vi ned at vi burde diskutere dette med Volue,» sier Atle Ripegutu.

Ut av samarbeidet som fulgte ble funksjonen Fasebruddsanalyse etablert. Løsningen hjelper operasjonssentralen med å finne ut om for eksempel en fase eller en luftledning har falt ned på gaten.

«Det var viktig for oss å finne en måte å oppdage når dette har skjedd. Vi ønsket ikke å overlate til tilfeldighetene. Med Fasebruddsanalyse kan vi oppdage feilen og reparere kabelen før noen som går forbi og eventuelt tar på den.»

Denne typen strømbrudd kan være svært farlig for mennesker og dyr.

«Vi har hatt noen skumle situasjoner med dette tidligere. For noen år siden hadde vi en ulykke i Kristiansand der en kabel gikk i stykker og fasen gikk i bakken og startet en brann. Det er et problem over hele verden at relésystemet ikke fanger opp denne typen feil.»

Atle Ripegutu og teamet hans var nok en gang medvirkende til å samarbeide med Volue for å lage denne overvåkingsløsningen. Løsningen benytter sensordata fra Agder Energi Netts smartmåler infrastruktur.

For to år siden implementerte Agder Energi Nett smartmålere i nettet sitt.

Analyseplattformen vår samler inn 800 millioner datapunkter per dag. Vi ønsket å bruke dataene fra smartmålerne

Atle Ripegutu Head of System Operations at Agder Energi Nett

Etter å ha tilbrakt det meste av karrieren i ulike roller i Agder Energi Nett, føler Atle Ripegutu seg i dag tilfreds.

ADMS har effektivisert arbeidsprosesser knyttet til nettdrift og har bidratt til effektiv og presis kundekommunikasjon.

«Når jeg ser de nye ansatte som starter nå, sitte foran storskjermene og har full kontroll over strømnettet, føler jeg meg tilfreds. ADMS-systemet har hjulpet oss med å utvikle virksomheten vår. Vi har nådd mange av målene våre og vi er på vei mot målstreken. Det er fortsatt mange funksjoner som kan effektivisere prosessen og gi operatørene bedre beslutningsstøtte. Det er viktig at vi har en kontinuerlig prosess for forbedringer og i Agder Energi Nett jobber vi etter «LEAN»-prosessen for å bli enda mer effektive.»


All photos by Agder Energi Nett.

Volue's ADMS provides support for:

 • Sanntidsovervåking og styring av alle spenningsnivåer i nettet.

 • Håndtering av strømbrudd.

 • Håndtering av planlagt arbeid og koblingsordre.

 • Dynamiske én linjeskjema for alle spenningsnivåer.

 • Automatisk gjenkjenning av lavspentfeil basert på siste gisp-hendelser fra AMS-målere.

 • Fasebruddeteksjon.

 • Smart Grid Portal for effektiv kommunikasjon og samarbeid med resten av organisasjonen i (kundesenter, planleggere, ledelse).

 • Sanntids lastflytberegning.

 • Integrasjon med felt-apper for lavspenningsdrift.

 • Integrasjon med AMS-målere.

 • Integrering med sensorer og nettstasjonsovervåking.

 • Rapportering av strømbrudd (FASIT).