Gemini ProAdm

Kalkyle- og prosjektoppfølgingsverktøyet Gemini ProAdm støtter deg hele veien fra anbudskonkurransen til sluttfakturaen. Verktøyet gjør det enklere å ha kontroll på kostnader, inntekter og fremdrift i prosjektet ditt.

Sparing

Spar kostnader på driften din ved å øke synligheten din med Gemini ProAdm

Full Kontroll

Få full kontroll over aktivitetene dine med Gemini ProAdm.

Tett Integrasjon

Gjennom samarbeidsplattformen Gemini Connected kan du få inn de reelle tallene med vedlegg, slik at du effektivt kan generere korrekte målebrev. Dette danner grunnlaget for avdragsnotaen.

Up next

Proadm country web

Gemini ProAdm støtter alle relevante norske standarder for anbudsbeskrivelse. Du kan motta anbudsbeskrivelser i XML-format (NS3459) eller bygge opp din egen beskrivelse. Gjennom direkteprising eller avanserte kostnads- og ressurskalkyler kommer du fram til ditt anbud.

Korrekt fakturagrunnlag lager du via A-nota. Avvik og endringer rapporteres til oppdragsgiver og resulterer i en tilleggsnota. Reell framdrift rapporteres i form av målebrev. Sammen med kostnader relatert til underentrepriser samt materiell og innrapporterte timer, får du full kontroll på prosjektøkonomien.

Digitalisering av dataflyten sikrer god kvalitet på underlaget til målebrev og deretter korrekt fakturering i Gemini ProAdm

Thomas Kjetland Markedssjef Infrastruktur, Volue

Discover Gemini ProAdm


Related products