Gemini Portal+

Gemini Portal+ er en programvareløsning skreddersydd for alle brukere i den digitale vann- og avløpsbransjen. Den samler sanntidsdata fra både SCADA-systemer og IoT-sensorer i et enkelt, brukervennlig grensesnitt. Med muligheten til å administrere både planlagte og eventualiteter og data fra tredjepartsapplikasjoner i et enhetlig system, gir det brukerne avansert innsikt i infrastrukturen.

Gemini Portal software
Lett tilgjengelige data

Lett tilgjengelige data

Gemini Portal+ gjør dataene dine synlige og kobler dem til kart og infrastruktur. Alle dine data er samlet i ett system - Gemini Portal+. Vi samarbeider med flere systemleverandører. Vi samler data og finner mønstre som hjelper deg med å ta faktabaserte beslutninger raskere.

Ett system

Ett system

Gemini Portal+ viser både planlagte og ikke-planlagte hendelser, med muligheten til å vise verdifull informasjon om trykk, strømning, nivå og andre viktige parametere. Alt i samme grensesnitt. Med sanntidsindikasjoner kan nødsituasjoner prioriteres, mens planlagt arbeid kan omprioriteres.

Mange brukere

Mange brukere

I tillegg til å være et hjelpemiddel for de i vannbransjen som jobber i felt, støtter Gemini Portal+ også de i organisasjonen som jobber med plan- og beslutningsprosessen.

1 of 3

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

Siden 2013 har Gemini Portal hjulpet hundrevis av kommuner og vannverk med å levere viktige tjenester innen vann og avløp. Med fokus på data og digitalisering er løsningen oppgradert for å møte behovene i den digitale tidsalderen. Ved å samle inn data på tvers av systemgrenser er Gemini Portal+ et kraftig verktøy for morgendagens vann- og avløpsbransje.

 • Tilgang all data for VA nettet i felt, mulighet for å legge inn hendelser og utføre oppgaver 

 • Brukervennlig design tilrettelagt for optimal bruk i felt med mobil og nettbrett

 • Tilgang til å registrere og gjennomgå observasjoner, eller motta observasjoner utløst av andre tredjepartssystemer
 • Mulighet til å sette opp hendelser og informasjonssortering

 • Historikk over utført arbeid og observasjoner knyttet til VA-objekter

 • Filtrering og tilpasning av kartvisning og dashbord for VA-objekter

 • Administrasjonssider for å tilpasse programmet til organisasjonen

Opsjon: Registering av VA objekt i felt  

Registrere inn VA-objekt direkte i Gemini Portal+, ved å koble opp mot GPS-stang eller å peke/snappe i kartet. Den store fordelen med å benytte Gemini Portal+ til innmåling framfor en generell målebok er at du får full validering av alle egenskaper som blir lagt inn og direkte LIVE oppdatering av Gemini VA databasen. All kvalitetskoding av innmålinger følger ny SOSI standard (målemetode, nøyaktighet og synbarhet). Du vil også få god oversikt over hvor nye innmålinger er utført.   

Oversikt viser dato for innmåling sammen med signatur og målemetode. Dette gir god kontroll til ledningskartansvarlig.  


Opsjon: Sikker WMS Publisering  

Gjennom denne opsjonen får kommunen kontroll på at informasjon om vann og avløpsnettet ikke utilsiktet er åpent tilgjengelig på internett. Adgangskontroll vil valideres gjennom kundens Gemini Portal via en innebygd reverse proxy. 


Opsjon: LIVE 

Få Scada og IOT data tilgjengelig i Gemini Portal! Verktøy for å sette sanntidsdata i sammenheng gjennom å koble og relatere sensordata til ledningsnettet. Ny seksjon under detaljvisning for objekter som muliggjør å enkelt kunne betrakte målinger sammen med andre registrerte driftsdata.  

Gemini Portal+ er neste generasjon av Gemini Portal. Bland annat er følgende endringer innført: 

 • Betydelig forbedret brukeropplevelse og design

 • Bedre meny og navigasjon

 • Enkel navigering mellom Gemini moduler og applikasjoner

 • Søkbar tilgang til dine verdifulle feillogg "dagbok"-hendelser med avansert filtrering

 • Enklere å skifte mellom kart i applikasjonen

 • Tilgang til data på tvers av Gemini applikasjoner

 • Nye bestillinger og planer direkte i Gemini Portal

 • Mer effektiv måte å jobbe med planer og bestillinger på

 • Tidligere feillogg "dagboks-data" brukt som grunnlag for nye bestillinger og planer

 • Multivalg av objekter for å lage planer og bestillinger

 • Bedre filtrering og håndteringsmuligheter ved planlegging

 • Varsler om nye bestillinger sendt til din e-post

Finn din selger for Gemini-porteføljen innenfor vannbransjen

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter