Gemini Portal+

Gemini Portal+ tilgjengelig gjør relevant data i felt for å skape bedre beslutningsgrunnlag ved håndtering og planlegging av daglig drift av VA-nettet.

Gemini Portal software
Brukervennlig i felt og på kontoret

Brukervennlig i felt og på kontoret

Brukervennlig løsning der du raskt kan få oversikt over anlegg, dine oppgaver og ikke minst dine data – i felt! Informasjon om ledningsnettet, historiske hendelser og pågående aktiviteter tilgjengelig der man trenger det.

Tilgang til informasjon på tvers

Tilgang til informasjon på tvers

Tilgang til sanntidsdata fra Scada og IOT-leverandører relatert til objektene i VA-nettet. Å være koblet til SCADA-systemet gir en verdifull informasjon om nettverkstrykk, vannføring og nivåer. Med indikasjon på vanntap i nettet kan nødsituasjoner prioriteres, mens planlagt arbeid kan legges om.

 Oversikt og kontroll

Oversikt og kontroll

Gir driftsplanleggerne i organisasjonen oversikt for å støtte planleggings- og beslutningsprosessen. Oversikten over nettverket og relatert hendelser hjelper dem med å prioritere ad hoc-arrangementer og planlagt arbeid.

1 of 3

Fakta

Gemini Portal+ er en integrert programvareløsning for den digitale vannalderen. Den håndterer planlagte og ikke-planlagte hendelser i et enkelt system, gir innsikt til sluttbrukerne av vann- og avløpstjenestene, samt integrerer driftsplanleggingsfunksjonalitet i verktøyet. Gemini Portal+ samler sanntidsdata fra IoT sensorer og SCADA systemleverandører i ett enkelt grensesnitt.  

Gemini Portal+ bygger på suksessen oppnådd med Gemini Portal siste 10 årene. Gemini Portal har hjulpet hundrevis av kommuner og vannverk med å ta store steg i å tilby rent vann, en tjeneste som er kritisk for samfunnet. Med økt fokus på data og digitalisering er Gemini Portal oppgradert for å møte behovene til vannverkene og kommunene i den digitale tidsalderen. Gemini Portal+ bryter datasiloer for første gang og er en integrert løsning for den digitale vannalderen. 

 

 • Tilgang all data for VA nettet i felt, mulighet for å legge inn hendelser og utføre oppgaver 

 • Brukervennlig design tilrettelagt for optimal bruk i felt med mobil og nettbrett 

 • Tilgang til data fra Gemini moduler og applikasjoner rett i Gemini Portal 

 • Tilgang til dine verdifulle hendelseslogg, "dagbok"-hendelser, i liste med avansert filtrering 

 • Ulike temakart og kartlag som skrues av og på etter behov 
 • Opprette bestillinger og repetitive planer på objektene i VA-nettet 

 • Varsler om nye bestillinger sendt til din e-post 

Opsjon: Registering av VA objekt i felt  

Registrere inn VA-objekt direkte i Gemini Portal+, ved å koble opp mot GPS-stang eller å peke/snappe i kartet. Den store fordelen med å benytte Gemini Portal+ til innmåling framfor en generell målebok er at du får full validering av alle egenskaper som blir lagt inn og direkte LIVE oppdatering av Gemini VA databasen. All kvalitetskoding av innmålinger følger ny SOSI standard (målemetode, nøyaktighet og synbarhet). Du vil også få god oversikt over hvor nye innmålinger er utført.   

Oversikt viser dato for innmåling sammen med signatur og målemetode. Dette gir god kontroll til ledningskartansvarlig.  


Opsjon: Sikker WMS Publisering  

Gjennom denne opsjonen får kommunen kontroll på at informasjon om vann og avløpsnettet ikke utilsiktet er åpent tilgjengelig på internett. Adgangskontroll vil valideres gjennom kundens Gemini Portal via en innebygd reverse proxy. 


Opsjon: LIVE 

Få Scada og IOT data tilgjengelig i Gemini Portal! Verktøy for å sette sanntidsdata i sammenheng gjennom å koble og relatere sensordata til ledningsnettet. Ny seksjon under detaljvisning for objekter som muliggjør å enkelt kunne betrakte målinger sammen med andre registrerte driftsdata.  

Gemini Portal+ er neste generasjon av Gemini Portal. Bland annat er følgende endringer innført: 

 • Betydelig forbedret brukeropplevelse og design

 • Bedre meny og navigasjon

 • Enkel navigering mellom Gemini moduler og applikasjoner

 • Søkbar tilgang til dine verdifulle feillogg "dagbok"-hendelser med avansert filtrering

 • Enklere å skifte mellom kart i applikasjonen

 • Tilgang til data på tvers av Gemini applikasjoner

 • Nye bestillinger og planer direkte i Gemini Portal

 • Mer effektiv måte å jobbe med planer og bestillinger på

 • Tidligere feillogg "dagboks-data" brukt som grunnlag for nye bestillinger og planer

 • Multivalg av objekter for å lage planer og bestillinger

 • Bedre filtrering og håndteringsmuligheter ved planlegging

 • Varsler om nye bestillinger sendt til din e-post

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.