Gemini Privat

Gemini Privat er en løsningsportefølje for dokumentasjon og oppfølging av alle typer private anlegg og objekter som enten er koblet til kommunens infrastruktur eller som kommunen har et forvaltningsansvar overfor. Porteføljen vil også inneholde funksjonalitet for å lage grunnlag for kommunale gebyr og avgifter

Hero image
Den fullstendige prosessen

Den fullstendige prosessen

Støtter alle faser knyttet til private anlegg som etablering, driftsrapportering, fakturering, oppfølging, erstatning og avslutning

Oversikt og kontroll

Oversikt og kontroll

Hold sømløst oversikt over vannkundene dine. Hvem de er, hva de bruker vann til, hva slags utstyr de har og hvor de er koblet til.

 I felt og på kontoret

I felt og på kontoret

Gemini Privat støtter de som jobber på feltet som f.eks. rørleggere og entreprenører, slik at de kan få full oversikt over jobben som må gjøres. De har også tilgang til status for pågående og fullførte prosjekter. Siden all informasjon finnes i portalen og alt er fullstendig automatisert, kan fagfolkene i feltet jobbe mer effektivt og spare tid.

Kommuner må ha kontroll over hvem som er tilkoblet vann- og avløpsnettet, hva slags utstyr som er tilkoblet og hvor i nettet det er tilkoblet. Gemini Privat gjør denne dokumentasjonen og oppfølgingsjobben mye enklere.

Ståle Johannessen Produktansvarlig, Gemini Privat, Volue

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

Gemini Privat har sterkt fokus på å forenkle og automatisere arbeidsprosesser. Informasjon skal flyte til og fra eksterne system og i interne prosesser, med minst mulig manuell behandling. Det er kun i utvalgte tilfeller at bruker skal involveres for å foreta skjønnsbaserte valg og nødvendig korreksjoner av data. Brukerens fokus vil være rettet mot kvalitetssikring og avvikshåndtering. Løsningen er på denne måten oppgavefokusert.

Mye av informasjonen i Gemini Privat skapes utenfor kommunen og datafangst fra eksterne datakilder, både registre og brukere, er en sentral del av løsningen. Prinsippet i løsningen er at informasjon kun skal opprettes en gang, internt eller eksternt, men kunne videreforedles gjennom kvalitetssikring og komplimentering.

Gemini Privat har digitalt førstevalg som et bærende prinsipp og tilbyr en rekke digitale tjenester for eksterne brukere som sikrer heldigital kommunikasjon med kommunen. Dette gjelder både for profesjonelle brukere som entreprenører, rørleggere, operatører, men også for privatpersoner/publikum.

For å sikre informasjonsflyt med andre systemer, har løsningen godt utbygde integrasjonsgrensesnitt for å kommunisere med slike. Dette gjelder både for helautomatisert meldingsutveksling og rutiner for import og eksport av data på forhåndsdefinerte eller brukerinitierte tidspunkt. Løsningen tilbyr også endringer på data i løsningen som meldinger andre løsninger kan abonnere på.

Gemini Privat gir støtte i alle faser knyttet til private anlegg som etablering, driftsrapportering, fakturering, oppfølging, erstatning og avslutning. Løsningen tilbyr en rekke fagmoduler med ulike klienter og løsninger for forskjellige brukere. 

 

 • Dokumentasjon av alle private anlegg på et felles sted

 • Oversikt over hvem som eier og er ansvarlig for anlegg 

 • Oversikt over hvilke eiendommer og bygninger som er koblet til nettverket og hvor de er tilkoblet 

 • Støtte for kartlegging, etablering, søknadshåndtering og automatisk oppdatering av anleggsregister 

 • Støtte for rapportering av driftsoppgaver som inspeksjon, kontroll, prøvetaking og tømming 

 • Støtte for oppfølging av avvik på utstyr og mangel på driftsrapportering 
 • Bruk av informasjon fra modulen i andre fagområder som; drift, vedlikehold, konstruksjon, kundebehandling og ledelse


Gemini Privat Basis 

Gemini Privat | Basis er en løsning for dokumentasjon og forvaltning av eiendomsinformasjon, kunder, forbrukere og virksomheter. 

 

Modulen skal gi virksomheten mulighet til å dokumentere: 

 • Brukere og rettigheter
 • Eiendommer, bygg, boenheter og adresser 
 • Eiere
 • Virksomheter
 • Forbrukssteder og forbrukere/kunder

 

Fagmodulene skal gi virksomheten støtte til å håndtere prosesser for; 

 • Automatisk håndtering av endringer fra Matrikkelen 
 • Automatisk håndtering av endringer fra Foretaksregisteret
 • Etablering og oppdatering av forbrukssteder

 

Gemini Privat Tilkoblinger 

Gemini Privat | Tilkobling er en fagmodul for dokumentasjon og forvaltning av tilkoblinger til det offentlige vann- og avløpsnettet. 

 

Fagmodulen skal gi virksomheten mulighet til å dokumentere: 

 • Tilkoblinger fra offentlig vann-/avløpsnett til eiendommer/bygg og eiere/forbrukere
 • Leveransepunkt med kobling til offentlig ledning/påkoblingspunkt
 • Søknads-, meldings- og påleggsprosesser (hendelser, saker og saksdokumenter)

Fagmodulene skal gi virksomheten støtte til å håndtere prosesser for; 

 • Søknad om nye tilkoblinger med sluttdokumentasjon
 • Melding om utført arbeid på tilkoblinger/stikkledninger
 • Etablering og oppdatering av private anlegg 
 • Pålegg om tilkobling, separering spill-/overvann, utbedringer av private stikkledninger
 • Kartlegging og analyse av tilkoblede og ikke-tilkoblede eiendommer/bygg

 

Gemini Privat Tilbakestrømning 

Gemini Privat | Tilbakestrømning er en fagmodul for dokumentasjon og forvaltning av tilbakestrømningssikringer.

 

Fagmodulen skal gi virksomheten mulighet til å dokumentere: 

 • Tilbakestrømningssikringer og eiere
 • Krav til service/kontroll 
 • Driftsdata som service/kontroll  (opsjon)
 • Tilsyn av virksomheter (opsjon)
 • Avvik
 • Påleggsprosesser (hendelser, saker og saksdokumenter)

Fagmodulene skal gi virksomheten støtte til å håndtere prosesser for; 

 • Kartlegging og risikovurdering av virksomheter
 • Etablering og oppdatering av anlegg
 • Driftsrapportering - planlegging, rapportering og oppfølging (opsjon)
 • Tilsyn - planlegging, utførelse og oppfølging (opsjon)
 • Pålegg om installasjon, reparasjon eller bytte av tilbakestrømningssikring
 • Oppfølging av avvik

 

Gemini Privat Vannmåler 

Gemini Privat | Vannmåler er en fagmodul for dokumentasjon og forvaltning av vannmålere. 

 

Fagmodulen skal gi virksomheten mulighet til å dokumentere: 

 • Vannmålere, plassering og kobling til eiendommer/bygninger, eiere, avlesere og abonnenter
 • Driftsdata som måleravlesning og forbruk
 • Søknads-, meldings- og påleggsprosesser (hendelser, saker og saksdokumenter)

 

Fagmodulene skal gi virksomheten støtte til å håndtere prosesser for; 

 • Søknad/melding om installasjon, bytte eller demontering av vannmåler
 • Etablering og oppdatering av anlegg
 • Pålegg om installasjon, bytte eller demontering av vannmåler
 • Lagerføring og utlevering av vannmåler
 • Masseutskifting av vannmålere (opsjon)
 • 1Avlesning av vannmålere

 

 

Gemini Privat Entreprenørportal

 

Gemini Entreprenørportal er en web-basert løsning for VA-entreprenører for kommunikasjon med kommuner (og andre offentlige netteiere) ved etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er eller skal knyttes til det kommunale vann- og avløpsnettet eller andre private vann- og avløpsanlegg som krever utslippstillatelse.  

 

Portalen inneholder ulike digitale brukerdialoger for å søke om eller dokumentere denne type arbeid. Entreprenør kan gjennom løsningen ha total oversikt over alle saker mot de kommunene som entreprenøren er knyttet til gjennom portalen og oversikt over de oppgaver som må utføres i pågående saker.   

 

Les mer her:  Gemini Entreprenørportal (geminientreprenorportal.no)

 

Gemini Privat Industripåslipp 

Gemini Privat | Industripåslipp er en fagmodul for dokumentasjon og forvaltning av påslippstillatelser og olje-, fett- og andre utskillere. 

 

Fagmodulen skal gi virksomheten mulighet til å dokumentere: 

 • Olje-/fettutskillere 
 • Påslippstillatelser og krav til tømming, kontroll og prøvetaking
 • Driftsdata som tømming, kontroll og prøvetaking (opsjon)
 • Tilsyn av utskillere (opsjon)
 • Avvik 
 • Søknads- og påleggsprosesser (hendelser, saker og saksdokumenter)

 

Fagmodulene skal gi virksomheten støtte til å håndtere prosesser for; 

 • Kartlegging og risikovurdering av virksomheter
 • Søknad om påslippstillatelse med ferdigmelding av utført arbeid/installasjon
 • Etablering og oppdatering av utskillere
 • Driftsrapportering - planlegging, rapportering og oppfølging (opsjon)
 • Pålegg om påslippstillatelse og om installasjon eller utbedring av utskillere
 • Tilsyn - planlegging, utførelse og oppfølging av utskillere (opsjon)

 

Gemini Privat Slam 

Gemini Privat | Slam er en fagmodul for dokumentasjon og forvaltning av slamtanker som er tilkoblet det offentlige avløpsnettet.

 

Fagmodulen skal gi virksomheten mulighet til å dokumentere: 

 • Slamtanker
 • Krav til tømming 
 • Driftsdata/tømming (opsjon)

Fagmodulene skal gi virksomheten støtte til å håndtere prosesser for; 

 • Etablering og oppdatering av anlegg
 • Driftsrapportering – planlegging og rapportering (opsjon)

 

Gemini Privat Utslipp 

Gemini Privat | Utslipp er en fagmodul for dokumentasjon og forvaltning av utslippstillatelser og private avløpsanlegg. 

 

Fagmodulen skal gi virksomheten mulighet til å dokumentere: 

 • Minirenseanlegg og kobling til eiendommer/bygninger, eiere og forbrukere
 • Utslippstillatelser og krav til tømming, kontroll og prøvetaking
 • Driftsdata som tømming, kontroll og prøvetaking. (opsjon)
 • Tilsyn av anlegg (opsjon)
 • Avvik 
 • Søknads- og påleggsprosesser (hendelser, saker og saksdokumenter)

Fagmodulene skal gi virksomheten støtte til å håndtere prosesser for; 

 • Kartlegging og risikovurdering av eiendommer
 • Driftsrapportering - planlegging, rapportering og oppfølging (opsjon)
 • Søknad om utslippstillatelse med sluttdokumentasjon av anlegg
 • Pålegg om utslippstillatelse (med sluttdokumentasjon av anlegg)
 • Tilsyn - planlegging, utførelse og oppfølging av avvik, herunder pålegg om utbedringer (opsjon)

 

Gemini Privat Gebyr

Gemini Privat Gebyr er en modul for håndtering av kommunale eiendomsgebyr for de fagmoduler som finnes i Gemini Privat. 

 

Gebyr-modulen skal håndtere både faste abonnement og engangsfaktura. Modulen henter grunnlagsdata for gebyr fra ulike fagmoduler og det forutsettes derfor at kunden har disse for at gebyr skal fungere på området. 

 

Ved hjelp av modulen skal kunden kunne samle inn grunnlagsdata, beregne og eksportere fakturagrunnlag for følgende gebyr: 

 

 • Tilkoblinger
 • Vann-/avløpsabonnement fastdel
 • Vann-/avløpsabonnement forbruk basert på areal
 • Tilkoblingsgebyr for vann og avløp (opsjon)

 

 • Vannmåler
 • Vann-/avløpsabonnement forbruk basert på målt forbruk
 • Vannmålerleie

 

 • Slam/utslipp
 • Tilsynsgebyr/Tømmegebyr/tømmeabonnement
 • Fakturering av enkelttømminger
 • Saksbehandlingsgebyr (opsjon)

Finn din selger for Gemini-porteføljen innenfor vannbransjen

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter