Gemini QuantiFlow

Tjenesten som gir nøyaktig mengdekontroll og samhandling i anleggsprosjekter

Hero image
Én og samme kilde til sannhet

Én og samme kilde til sannhet

Reduser misforståelser som kan oppstå gjennom ulike datakilder. Alle prosjektdeltakere har tilgang til en og samme kilde til sannhet.

Strømlinjeformet fakturering

Strømlinjeformet fakturering

Løsningen gir deg full kontroll på kostnader og mengder i anleggsprosjekt.

Gjennomsiktighet i organisasjonen

Gjennomsiktighet i organisasjonen

Alle i prosjektet har tilgang til rapporterte mengder og kan følge med på fremdriften i prosjektet.

Gemini QuantiFlow er en tjeneste designet for å gi fullstendig kontroll over kostnader og mengder i anleggsprosjekter. Med fokus på å eliminere misforståelser som kan oppstå i et prosjekt, tilbyr Gemini QuantiFlow en sentralisert plattform der alle prosjektdeltakere har tilgang til nøyaktige og oppdaterte registreringer, og sømløst kan følge fremdriften for mengdeproduksjon gjennom hele prosjektfasen. Tjenesten er skalerbar og tilpasset prosjekter av ulike størrelser og kompleksitet.

 

Fordeler
Gemini QuantiFlow gir alle prosjektdeltakere én og samme kilde til sannhet. Dette eliminerer risikoen for feilinformasjon og gir trygghet i beslutningsprosessen. Alle beslutninger tas på grunnlag av oppdaterte og pålitelige data, noe som fører til mer informerte og effektive valg.

Med Gemini QuantiFlow kan brukerne måle fremdriften i sanntid. Dette gir mulighet for øyeblikkelig tilpasning og rask respons på eventuelle endringer i prosjektet. Enkel tilgang til oppdatert informasjon gir et solid grunnlag for effektiv planlegging og koordinering.

Tjenesten reduserer risikoen for misforståelser som ofte oppstår gjennom ulike datakilder. Alle relevante prosjektdeltakere har tilgang til de samme, nøyaktige dataene, og dette skaper et felles forståelsesgrunnlag for hele prosjektorganisasjonen.

Gemini QuantiFlow er utformet med fokus på brukervennlighet og tilgjengelighet. Plattformen er intuitiv og enkel å navigere i, og er tilpasset ulike roller og teknisk kompetansenivå. Dette sikrer at alle prosjektdeltakere, uavhengig av erfaring, kan dra nytte av tjenesten.

Gemini QuantiFlow er mer enn bare en tjeneste; det er et verktøy som gir prosjektorganisasjonen muligheten til å oppnå optimal ytelse gjennom forbedret informasjonsdeling, presis styring av ressurser og kontinuerlig oppdatering gjennom hele prosjektfasen. Med Gemini QuantiFlow tar anleggsprosjekter et stort skritt mot mer effektivitet, kostnadskontroll og suksess.

Fakta

   

Få tilgang til kontraktposter før du påbegynner arbeidet og registrer mengder fortløpende!

Med Gemini QuantiFlow kan en lese kontraktposter før man påbegynner arbeidet og registrere mengder for aktuelle poster fortløpende. Mengdene sendes til Gemini Connected og videre til Gemini ProAdm. Gemini QuantiFlow gir riktig oversikt av produksjonen og danner et godt grunnlag for fakturering. Det bedrer oversikten over fremdriften i prosjektet og gir prosjektledelsen god kontroll.

Tjenesten muliggjør at den enkelte som utfører arbeid kan registrere mengder og dokumentere disse rett inn på rikitg kontraktpost direkte fra mobil eller web. I tillegg kan man registrere mengder direkte fra beregningene i Gemini Terrain, generere og legge til tilhørende dokumentasjon (masseberegning, tverrprofiler, kartutsnitt, m.m.).

Ved å gi alle på anlegget tilgang til kontraktposter og beskrivelser rett i lommen sikrer man at jobben utføres i henhold til kontrakt.

Løsningen forutsetter at kontraktposter og beskrivelser lastes opp til vår skyløsning Gemini Connected.

Last ned appen Gemini Quantities for mengderegistrering til Gemini QuantiFlow

Last ned appen for Android
Last ned appen for iOS (Apple)

Last ned appen for Windows systemetLes mer i vårt produktark for Gemini QuantiFlow.

Ta kontakt med din kundekontakt for pris på Gemini QuantiFlow.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Construction salgsteam

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter