Gemini Varsling

Gemini Varsling benyttes for rask og effektiv varsling av innbyggerne som er berøres av hendelser som påvirker vann- og avløpstjenester

Hero image
 Lett tilgjengelig

Lett tilgjengelig

Brukervennlig løsning som er beregnet til å brukes fra felt slik at varselet kan opprettes og sendes ut direkte når hendelsen inntreffer

Effektivt og treffsikkert

Effektivt og treffsikkert

Effektiv varsling alt fra store områder til detaljerte utvalg med forhåndsdefinerte maler for å sikre presis informasjon til innbyggerne

Tilpass til din organisasjon

Tilpass til din organisasjon

Tilpasning av maler, interne grupper og medlemmer håndteres enkelt i løsningen, ingen behov for ekstern bistand

Varslingene bedrer servicenivået oppimot innbyggerne, men også internkommunikasjonen i kommunen. Alle får samme informasjon og kommuniserer rundt samme varsling. Dette er veldig tidsbesparende for kommunene.

Atle VaalandProduktsjef for Varsling

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

Gemini Varsling er en løsning for varsling av beboere og eiere på en rask og effektiv måte ved endringer i kommunens vann- og avløpstjenester eller andre typer hendelser som krever varsling. Gemini Varsling er tett integrert med flere av produktene i Gemini porteføljen som gir deg god oversikt når hendelsen inntreffer. Ved å benytte adressebasert varsling finner man beboer på berørte adresser og forhåndsdefinerte maler sikrer at informasjonen som sendes til innbygger er tilpasset hendelsen. 

Applikasjonen brukes hovedsakelig for å varsle om feil og mangler i vann- og avløpssystemet til kommunene. Dette kan for eksempel være melding om vannlekkasjer eller stenging av vannet.

Varsling har et brukervennlig design, som gjør det enkelt for kommunens ansatte å sende ut varslinger fra kontoret eller ute i felt.

I Gemini Varsling følger man en stegvis prosess for å definere mottakere og sende ut varsel. Gemini varsling benytter Fram Web AS som underleverandør for utsending. 

 

  • Definere mottaker basert på valg i kart, eller opplasting av mottakere 
  • Utsending av varsel via SMS, talemelding, e-post eller kommunens nettsider 

  • Forhåndsdefinerte maler som spør etter område, dato, start- og sluttidspunkt gjør det effektiv og sikkert å sende ut varsel fra både pc, mobil og nettbrett.   

  • Mulighet for interne grupper som beredskapsgrupper, vaktlaget eller servicetorget 

  • Benytter offentlige registre som Folkeregisteret, kontakt- og reservasjonsregisteret, Enhetsregisteret til Brønnøysundsregistrene, 1881, Matrikkelen og Tilleggsregisteret til varslemeg.no 

  • Tilgjengelig i felt via mobil og nettbrett slik at du kan varsle når som helst og i fra hvor som helst. 
  • Simulert modus for å lære opp nye brukere eller teste ut varsel før man sender dem skarpt. 

Tilgang til Publikumsvisning: Ved tilgang til publikumsvisning kan varselet tilgjengeliggjøres med kartutsnitt og varslingsteksten på nettsidene til kommunen. Media og innbyggere kan henvendes til nettsidene for å få innsyn til valgte varsel. 

Finn din selger for Gemini-porteføljen innenfor vannbransjen

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter