Gemini Water Alert

Gemini Water Alert benytter maskinlæring for å predikere normal vannføring og gir alarm ved unormal vannføring.

Hero image
 Varsler direkte

Varsler direkte

Få tidligere varsler på unormalt vannforbruk og reduser kostnader ved å bekjempe lekkasjer raskt med datadrevne beslutninger

Arbeid mer effektivt

Arbeid mer effektivt

Få oversikt over trender og nattforbruk i de ulike forsyningssonene og få økt kunnskap om kommunens vanninfrastruktur og forbruksmønster. Bruk Water Alert på morgenmøtet for å planlegge og prioritere arbeidet med lekkasjesøk.

Brukervennlig

Brukervennlig

Løsningen er enkel å bruke og gir økt kunnskap om kommunens vanninfrastruktur.

I en slik situasjon brukes Water Alert først til å evaluere vannføringen oppimot pågående aktiviteter og historisk forbruk. Deretter velger kommunen eventuelt å finne og stoppe lekkasjen. Løsningen hjelper kommunene til å oppdage og utbedre lekkasjer tidlig, noe som kan spare samfunnet for store kostnader.

Atle VaalandProduktansvarlig for Water Alert i Volue,

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

Vannlekkasjer i infrastrukturen er vanskelig å detektere og lokalisere. Vann er en begrenset og høyst viktig ressurs og det forsvinner årlig enorme mengder drikkevann, og det er høye kostnader knyttet til behandling, rensing og transport. 

Water Alert støtter kommuner og vannverk i å redusere vanntap og påfølgende kostander. Ved å benytte maskinlæring for å predikere normal vannføring i distribusjonsnettet kan løsning gi alarm ved unormal vannføring. Dette gjør at brukerne raskere kan identifisere og lokalisere lekkasjer. 

Water Alert hjelper kommunen å få oversikt over lekkasjer i forsyningssonene. Den samler inn sanntidsdata fra vannmålere f.eks. eksiterende data i SCADA systemet og gjør de tilgjengelige til alle som en ønsker å gi tilgang til i organisasjonen.  

  • Generer alarmer basert på satt grenseverdi for natt, nattalarmer. Laveste vannføring på natt benyttes for å sette lekkasjenivå og vise trender for utvikling. 

  • Predikerer normalt vannforbruk i en sone basert på maskinlæring, som tar høyde for f.eks. for hvilken ukedag det er, helg og høytid. Alarmer genererer når anormalitet oppdages 

  • Administratorsider for å knytte vannmålere og sensorer til vannsonene 

  • Motta varsel på e-post og mobil for ønskede alarmer. 

  • Gir et godt grunnlag for å enklere å prioritere lekkasjer eller soner med størst behov for forbedringer 
Løsningen viste seg å være langt bedre enn hva vi hadde trut å håpe på. Nå bruker vi Water Alert på våre morgenmøter for å prioritere vårt daglige arbeid.

Odd-Petter HabbestadAvdelingsleder i Bømlo V&A.

Finn din selger for Gemini-porteføljen innenfor vannbransjen

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter