Gemini Water Analysis

Planlegging og optimalisering av ledningsnettet ved av hydrauliske beregninger – alt i ett grensesnitt.

Hero image
Tids- og kostnadsbesparende

Tids- og kostnadsbesparende

Bidrar til tids- og kostnadsbesparelse innen etablering og vedlikehold av hydrauliske modeller. Et mer pålitelig beslutningsgrunnlag for tiltaksplanlegging og optimalisering av ledningsnettet.

Hydrauliske beregninger

Hydrauliske beregninger

Direkte tilgang til hydrauliske beregninger og med tett integrasjon mot ledningskartverket gir dette tilgang til viktig informasjon om ledningsnettet.

Effektive analyser

Effektive analyser

Reduserer behovet for separate modelleringsprogrammer og muliggjør raskere og mer effektiv analyse av hydrauliske forhold.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

Gemini Water Analysis gir deg mer effektiv planlegging av ledningsnettet og bidrar til et mer pålitelig beslutningsgrunnlag for tiltaksplanlegging og optimalisering av ledningsnettet. Integrasjonen mot Gemini VA og hydraulisk modell sikrer bedre datakvalitet i både Gemini VA og i den hydrauliske modellen. Reduserer behovet for ekstern konsulenthjelp, noe som resulterer i kostnadsbesparelser og mer effektiv VA-forvaltning. 

  • Hydrauliske beregninger for vannledningsnett i et enkelt og brukervennlig grensesnitt – beregningene  kjøres direkte i Gemini Water Analysis takket være vårt samarbeid med DHI 
  • Mulighet for å bruke hydrauliske beregninger for å planlegge og optimalisere endringer ledningsnett gjennom å utføre analyser og beregninger 

  • Modellering av slukkevannkapasitet/brannvannskapasitet for å få oversikt over kapasitet i brannventiler 

  • Simulering av hydrauliske konsekvenser gir innsikt i potensielle utfordringer og mulighet til å modellere effekten av endringene 

  • Synkronisering av hydraulisk modell i forhold til datagrunnlag i Gemini VA sikrere konsistens og oppdatert informasjon 

  • Vesentlig enklere tilgang til hydrauliske beregninger, sammenliknet med dagens bruk av modelleringsprogramvare uten integrasjon mot ledningskartverket 

Opsjon:  Datakvalitetsanalyse 

Validering av ledningsegenskaper, geometri og nettverkskonnektivitet. Rapportering av logiske feil. 

 

Opsjon: Ledningsfornyelse 

Analyse av tilstand av ledningsnettet med risikovurdering og PriKlasse for hver ledning 

 

Opsjon: Ledningsfornyelse økonomimodul 

Analyse med anbefaling av fornyelsesmetode, anbefalt tidsrom og estimerte kostnader 

Finn din selger for Gemini-porteføljen innenfor vannbransjen

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter