Gemini RoadVisor - tilleggsmodul

Modulen RoadVisor lar deg planlegge og optimalisere dimensjonering av veger og kryss under prosjektering. Modulen effektiviserer arbeidet ditt med utforming av veger og kryss, og du vil jobbe mer dynamisk.

Hero image
Kontroll

Kontroll

Dynamisk beregning av sporingskurver og utførelse av siktkontroll basert på valgt vegklasse.

Effektivitet

Effektivitet

Modulen effektiviserer arbeidet ditt med utforming av veger og kryss, og du vil jobbe mer dynamisk.

Visualisering

Visualisering

Presentasjon av sporingskurver og siktlinjer i plan og 3D.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

RoadVisor er en tilleggsmodul til Gemini Terrain+.

Med denne modulen kan du planlegge og optimalisere dimensjonering av veger og kryss under prosjektering. En egen kjøretøy-editor inneholder standard kjøretøy definert i Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming.

Sporingskurver for dimensjonerende kjøretøy er bestemmende for utforming av veger og kryss. Modulen effektiviserer arbeidet ditt med utforming av veger og kryss, og du vil jobbe mer dynamisk. I tillegg kan en med egne parameter definere spesial-kjøretøy, for eksempel kjøretøy for transport av transformatorer, vindmøller o.l., dvs. "bred last" og "lang last". Sporingskurver for dekk, karosseri og last blir presentert grafisk i plan og 3D-visning.

Ved å benytte siktkontroll under prosjektering av veger sikrer nødvendig sikt langs den prosjekterte vegen. Siktkontroll tar hensyn til både veg-modellen og til terrenget, inkludert tunell. Videre forholder funksjonen seg automatisk til valgt dimensjonerende veg-klasse. Beregnede siktlinjer blir presentert grafisk i plan og 3D-visning. I tillegg kan du også ta ut Excel rapport med nøkkelinformasjon.

  • Planlegging av veger og kryss i henhold til håndbok N100.

  • Dynamisk beregning av sporingskurver.

  • Definering av spesial-kjøretøy.

  • Utførelse av siktkontroll basert på valgt vegklasse.

  • Presentasjon av sporingskurver og siktkontroll både i plan og 3D.Les mer i vårt produktark om Gemini RoadVisor.

Årlig leie: 18.500,- NOK (enbrukerlisens)

Construction salgsteam

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter