Gemini TerraPlan - tilleggsmodul

Utarbeid analyser for å finne områder som er spesielt egnet eller utsatt for risiko.

Hero image
Visualisering

Visualisering

Du får et utvidet tegningsbibliotek som gir mulighet for analyser og videoanimasjoner.

Analyser

Analyser

Mulighet for GIS-analyse av landskap som kan brukes i forbindelse med planlegging av byggeområder.

Planarbeid

Planarbeid

Benytt modulen i forbindelse med planarbeid, landskapsanalyser kan brukes for å finne områder som er egnet til spesielle formål eller er utsatt for risikoer.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

TerraPlan er en tilleggsmodul i Gemini Terrain+.

Gemini Terrain har en avansert modul for visualisering og animasjon. Med denne modulen får du et utvidet tegningsbibliotek som gir mulighet for sol-/skygge-analyse og animasjoner.  Det inkluderer også animasjon av sollys, for eksempel morgen til kveld på gitt dato, sted og evt. klokkeslett gjennom året, samt, animasjon langs linje i kartet og som video.

Du kan utføre GIS-analyser av landskap som kan brukes i forbindelse med planlegging av byggeområder. I en klassisk landskapsanalyse kjøres ulike typer overflateanalyser på grunnlag av en terrengmodell. Resultatet fra disse analysene kan være ulike temakart som helningskart, eksposisjonskart, sol/skyggekart, synlighetskart etc.

En annen mulighet er ”overlay-analyse”, som kan benyttes til å kombinere egenskaper fra flere ulike datasett.  I forbindelse med reguleringsplaner kan landskapsanalyse brukes for å finne områder som er egnet til spesielle formål eller er utsatt for risikoer man må ta spesielt hensyn til i reguleringsprosesser. 


Les mer i vårt produktark for Gemini TerraPlan.

Årlig leie: 10.400,- NOK (enbrukerlisens) 

Construction salgsteam

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter