Gemini TrenchWorks - tilleggsmodul

Gemini TrenchWorks effektiviser arbeidet med grøfteinngrep, volumberegning og dokumentasjon. Med denne modulen bygges dynamiske modeller og mengdeberegning automatisk fra egenskapene til rør og kummer.

Hero image
Dynamisk modell

Dynamisk modell

Dynamiske modeller og mengdeberegning gjøres automatisk ut i fra egenskapene til rør og kummer.

Skape modell og visualisere

Skape modell og visualisere

Prosjektering og fremstilling av mengder direkte i 3D med presentasjonsregler etter eget ønske.

Masseberegning

Masseberegning

Ulike metoder for omfylling og visuelt tydelig beregninger gir god kontroll på mengdene. Mengdene oppdateres automatisk når modellen endres.

Med modulen for VA og grøft bruker vi ca. halvparten av tiden som vi brukte før på samme oppgaver. Vi kan på et tidligere stadie skape oss et inntrykk av omfanget av grøfta i forprosjekteringen, samt at vi får ut en komplett masseberegning på noen få klikk

William Øyen Rasmussen KN Entreprenør AS

Du kan også lære deg mer om TrenchWorks -modulen i våre instruksjonsvideoer:

Fakta

Modulen Gemini TrenchWorks er en tilleggsmodul til Gemini Terrain+.

Jobber du med prosjektering av VA samt modellering, masseberegning og dokumentasjon av grøft? Med TrenchWorks i Gemini Terrain+ bygges dynamiske modeller og mengdeberegning automatisk fra egenskapene til rør og kummer.

Ved eventuelle revisjoner eller tilleggsarbeid får du raskt utnyttet din dynamiske modell. Du legger inn dine endrede parameter for ledningstype, omfylling, helning på grøftevegger og alle mengder beregnes automatisk på nytt og med et tastetrykk ser du hvordan modellen endres. Med inngitte parameter basert på blant annet avstand fra ledning og kum, utføres inngrepet i terrenglagene. Justering av grøften skjer automatisk når en har behov for flytting av kummer eller endring av ledningsplassering.

Du kan også produsere stikningsdata for grøfter. Når grøftemodellen er klar for utførelsesfasen kan du eksportere den til maskinstyringssystemer eventuelt til et måleboksformat. De fleste formater støttes. Ferdig modell kan eksporteres og visualiseres i andre verktøy. Modulen effektiviserer arbeidet med grøfteinngrep, volumberegning og dokumentasjon betraktelig!


Les mer i vårt produktark om Gemini TrenchWorks.

Årlig leie: 10.400,- NOK (enbrukerlisens)

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Construction salgsteam

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter