Tunnel - påbyggnadsmodul

Bygg din tunnelmodell och få med nischer, hantera borrloggar och presentera mängder samt följ projektets framsteg.

Hallandsåsen jpg

Modellera utifrån dina behov

Kombinerar både parametrisk och statisk modellering.

Mängdberäkna

Nyttja mängdberäkning även för tunnelprojekt.

Borrloggar

Visualisera borrloggar (IREDES-format) i din modell och sektioner.

Vad gör Tunnelmodulen?

Tunnelmodulen är en påbyggnadsmodul för Gemini Terrain.

Modulen möjliggör full frihet att skapa komplicerade och speciellt anpassade konturer utöver normalprofiler och nischer. Denna modul är till för modellering, mängdberäkning, dokumentation och uppföljning av anläggningar under jord. Den kan bland annat tillämpas på väg och järnvägstunnlar, bergutrymmen och tunnlar för installationer och ledningar.

Mängdberäkna tunnel enligt AMA och ladda upp projektspecifika mängdförteckningar. Modulen tillåter dig att kontinuerligt dokumentera utförda massor och jämföra dem med det teoretiska för att alltid ha den senaste informationen tillgänglig.

Du kan välja att modellera tunneln manuellt eller parametriskt eller kombinera bägge metoderna för samma tunnellinje.

Med geometrisk kontroll av tunneln så säkerställer du utfallet mellan teoretisk bygghandling och utsprängd tunnel.

Ladda ner produktblad


Årlig prenumerationsavgift: 17 500 SEK (singellicens)

Video

Här kan du lära dig mer om vår tunnelmodul och ta del av våra instruktionsvideos.

Följ oss gärna på YouTube >>


Har du funderingar gällande våra påbyggnadsmoduler kontakta någon av oss!

Discover Tunnel - påbyggnadsmodul


Related products