Förbered dig med Gemini Terrain+, den digitala framtiden inom anläggningsbranschen

Som verksam inom anläggningsbranschen ställs du varje dag inför nya utmaningar: tidspress, komplexa projektkrav och behovet av att balansera kvalitet med effektivitet. I en allt mer digital värld är det viktigt att ha rätt verktyg vid din sida.

Publicerad

22 dec. 2023

Mjukvara för anläggningsbranschen

Anläggniongsprojekt

Som verksam inom anläggningsbranschen ställs du varje dag inför nya utmaningar: tidspress, komplexa projektkrav och behovet av att balansera kvalitet med effektivitet. I en allt mer digital värld är det viktigt att ha rätt verktyg vid din sida. 

Gemini Terrain+ erbjuder en noggrann, men bekväm lösning. Mjukvaran hjälper till att hantera projektets många faser, från planering till genomförande och leverans. Med Gemini Terrain+ kan du arbeta mer effektivt samtidigt som du ser till att dina projekt uppfyller projektets kravställning. 

Gemini Terrain+ gör komplexa uppgifter enklare att utföra. Det ger dig det stöd du behöver för att möta dagens krav och förbereda dig för morgondagens utmaningar i anläggningsbranschen. 

Gemini Terrain+ från Volue är inte bara en produkt av teknisk innovation utan resultatet bygger på erfarenheten från anläggningsbranschen i Norden. För de företag som tagit programvaran i bruk har den snabbt blivit en viktig resurs för både projektledare, ingenjörer som beslutsfattare. 

WEBINAR - Arbeta smartare i dina projekt med Gemini Terrain+ vi visar hur

I detta webinar, som riktar sig mot dig som aldrig provat Gemini Terrain+ och inte vet hur du kan dra nytta av Gemini Terrain och dess moduler i ditt vardagliga arbete. Här kommer vi ta upp hur enkelt du utför, för många, mer avancerad mängdberäkning och hur snabbt du uppdaterar sina modeller vid revideringar. Under webinariet kommer vi även visa exempel från en av våra tilläggsmoduler inom VA- & lednings projekt.

Gemini Terrain+ erbjuder inte bara en lösning, utan flera funktioner som är skräddarsydda för dagens bransch: 

  •  Dataflöde: Gemini Terrain+ ger dig ett enkelt och effektivt dataflöde, med import och export av de mest använda formaten i branschen.

  • Molnlagring: Med Gemini Connected, som är en kostnadsfri tilläggsmodul, får du en miljö med flera användare där du delar data över hela projektet, oavsett plats, utan att kompromissa med prestanda och hastighet. Projektdeltagare kan även ges tillgång till att dela information. Att arbeta i realtid i en och samma version minskar risken för att flera versioner av data är i omlopp och beslut kan fattas baserat på uppdaterade och korrekta data. 

  • Väg: Du får ett komplett verktyg för ditt vägprojekt som ger dig visuella resultat med flexibla modeller och full kontroll över mängderna. Systemet ger dig även en komplett mängdrapport kopplat till AMA-koder och din vägmodell exporterar du enkelt ut till dina maskiner eller handenheter. 

  • Mängdberäkna: Ger dig en faktisk översikt över mängderna i ditt projekt. Du har full kontroll genom hela projektet och du kan enkelt uppdatera och beräkna eventuella förändringar. 

Dess egenskaper och anpassningsförmåga gör Gemini Terrain+ till ett oumbärligt verktyg, från inledande planeringsfaser till slutdokumentation. Vilket ger en enhetlig plattform för att utforma infrastrukturprojekt som vägar, tunnlar med mera.

I Norden är Gemini Terrain+ inte bara ett program, utan ett verktyg som formar anläggningsbranschen framtid till det bättre.

Även om Norge hittills har varit den främsta marknaden för Gemini Terrain+ har även våra svenska kunder upplevt betydande fördelar med mjukvaran. Den anpassningsbara karaktären hos Gemini Terrain+ gör att den kan möta behoven på olika marknader, vilket bidrar till effektivitet och kvalitet i anläggningsprojekt över hela Skandinavien. 

Gemini Terrain 3D modell för mängdning

 Schaktmiljö - en tillväxthistoria 

Stockholmsbaserade Schaktmiljö är ett utmärkt exempel på hur rätt teknik kan påverka ett företags tillväxt och utveckling. Sedan integreringen av Gemini Terrain i deras arbetsflöde har Schaktmiljö sett en betydande ökning av både intäkter och antal anställda. 

Med Gemini Terrain har Schaktmiljö kunnat erbjuda större och mer komplexa entreprenader. Som Mikael Linder, beräkningsansvarig på Schaktmiljö, uttrycker det:  

"Gemini Terrain ger oss möjlighet att beräkna fler anbud med större noggrannhet. Detta stärker vår position på marknaden och möjliggör ytterligare tillväxt. 

För Schaktmiljö är övergången från enklare projekt till mer komplexa uppdrag en viktig milstolpe. Denna övergång möjliggjordes med hjälp av Gemini Terrain, som inte bara stöder dagens krav, utan också förbereder företaget för framtida utmaningar. 

Det fulla värdet av Gemini Terrain+ uppnås dock genom att använda alla de möjligheter som de olika modulerna i programvaran arbetar tillsammans. En lösning löser uppgifter som hittills har varit beroende av ett antal mjukvaruutvecklare.  

 Läs mer om Schaktmiljô 

Användare av Gemin terrain+ Mikael Linder Schaktmiljö AB

 "Gemini Terrain ger oss möjlighet att beräkna fler anbud med större noggrannhet. Detta stärker vår position på marknaden och möjliggör ytterligare tillväxt. 

Mikael Linder

Schaktmiljö AB

 Digitalisering underlättar för mättekniker 

Mätteknikern Rasmus Placin från Göteborgsregionen har genom att använda Gemini Terrain+ förbättrat hanteringen av sina många parallella mätprojekt. Med mjukvara kan han planera, uppdatera och dela projektdata utan att behöva besöka varje arbetsplats fysiskt. Detta gör det möjligt för alla deltagare i ett projekt att arbeta med samma, ständigt uppdaterade och korrekta information. 

Gemini Terrain+ erbjuder en överlägsen förmåga att visualisera projekt så att alla involverade, oavsett teknisk bakgrund, kan förstå och arbeta mot samma mål. Rasmus understryker detta med sina egna ord: 

 - Man skulle kunna säga att det är två olika världar som ska jobba ihop där Gemini gör det lätt för oss alla att förstå varandra. 

Rasmus belyser även de miljömässiga och effektivitetsmässiga fördelarna med programvaran. Genom att använda Gemini Terrain+ minimeras behovet av fysiska uppdateringar av maskinstyrningsdata på plats, vilket leder till betydande tidsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Optimerad planering och hantering av massor reducerar transportbehovet, vilket även det är gynnsamt för både ekonomin och miljön. 
 Läs mer om Rasmus 

 - Man skulle kunna säga att det är två olika världar som ska jobba ihop där Gemini gör det lätt för oss alla att förstå varandra. 

Rasmus Placin

Mättekniker- GMAB

Gemini Terrain+s formar anläggningsbranschen 

Gemini Terrain+ är inte begränsat till framgångshistorier från enskilda företag; Det har en omfattande inverkan på anläggningsbranschen i Norden. Flera företag har rapporterat förbättringar i projektleverans, effektivitet och kvalitet sedan introduktionen av programvaran. 

Programvaran har utvecklats i nära samarbete med branschledare, vilket säkerställer att den inte bara uppfyller dagens behov utan också förbereder branschen för framtida utmaningar. Det är denna samarbetsstrategi som har bidragit till att definiera och fastställa standarder för bästa praxis i regionen. 

Gemini Terrain+:s förmåga att anpassa sig och utvecklas i takt med branschens föränderliga krav gör den till ett viktigt verktyg för nuvarande och framtida anläggningsprojekt i Skandinavien. Framtidens digitala verktyg 

Digitaliseringen har förändrat många branscher och anläggningsbranschen är inget undantag. Med komplexa projekt och ökande krav på hög noggrannhet, kvalitet och effektivitet är digitala lösningar inte längre ett lyxval, utan en nödvändighet. 

Gemini Terrain+ representerar denna framtida riktning. Med sin förmåga att sömlöst integrera planering, modellering och genomförande i en enhetlig plattform sätter den en ny standard för vad som är möjligt. Entreprenörer, konsulter och mättekniker som använder den här typen av teknik kommer inte bara att vara bättre rustade för att möta dagens utmaningar och kravställningar, utan kommer också att ha en stark position för att leda vägen för framtida innovationer. 

Gemini Terrain+ säkerställer en övergång som är sömlös, effektiv och ger ett mervärde för alla inblandade parter. 

Värt att testa?  

I en tid då anläggningbranschen står inför stora förändringar och nya utmaningar blir verktyg som Gemini Terrain+ allt viktigare. Dess genomslag i Norden har redan visat hur värdefull denna teknik kan vara för företag som vill förbättra, växa och förnya sig. 

För svenska anläggningsföretag, och för hela Norden, innebär Gemini Terrain+ en möjlighet att ta ett steg längre i utvecklingen och bli än mer effektivare. 

Är du redo att utforska Gemini Terrain+?
Boka en demo idag, anmäl dig till vårt nästa webbinarium eller kontakta oss för mer information. Din resa mot anläggningsbranschens framtid börjar här. 

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen