Gemini Connected

Gemini Connected är en del i Gemini Terrain. Vilket innebär att alla som har Gemini Terrain och har Microsoft Office 365 enkelt kan aktivera Gemini Connected funktionen-alla kan få tillgång. Denna plattformen skapar ett effektivt informationsflöde mellan alla projektdeltagare, säker lagring i molnet samt säkerställer att all information och projektdata är tillgängliga för alla i projektet.

Hero image
Dela projekt

Dela projekt

Dela ditt Gemini Terrain projekt med flera i teamet oavsett var man sitter och arbetar.

Insyn för alla

Insyn för alla

Gör projektet tillgängligt i valfri webläsare, du bestämmer deltagarnas rättigheter och roller.

Lagra allt i molnet

Lagra allt i molnet

Skapa back-up med spårbarhet genom versionshistorik och datumstämplar på alla dina Gemini Terrain filer.

Användarkatalog i molnet

En ny användarkatalog är endast nödvändig om du inte har Microsoft 365, eller andra system som redan använder Microsofts användarkatalog i molnet (Entra ID). I så fall kan du enkelt skapa en ny användarkatalog i molnet.

Här kan du skapa en ny användarkatalog

Här kan du läsa mer om vad Entra ID är

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.

Fakta

Gemini modulerna sammankopplas i Gemini Connected, och denna plattformen skapar ett effektivt informationsflöde mellan alla projektdeltagare, säker lagring i molnet samt säkerställer att all information och projektdata är tillgängliga för alla i projektet.

Gemini Connected är en unik projektuppföljningsfunktion för olika användargrupper i ditt projekt. Funktionen syftar till att stödja entreprenörer, byggare och konsulter i arbetsprocesser och utmaningar så att genomförandet av ett projekt blir enklare och effektivare.

Att ha rätt information tillgänglig när du behöver den är avgörande för att ett projekt ska lyckas och undvika missförstånd. Med Gemini Connected är projektinformation är tillgängliga för alla i projektet. En fullständig översikt över arbetsbeskrivningar eller tillgång till modeller är bara några klick bort.

Gemini Connected ger tillgång till både kontrakts- och projektdata genom att använda Gemini Terrain och Gemini ProAdm tillsammans med Gemini Sync. För att uppnå fullt utnyttjande av lösningarna erbjuder vi även en del tilläggstjänster i lösningen; Gemini Machine Control, Gemini Events och Gemini Quantities.

  • Ge insyn
    Dela enkelt information och/eller modeller med personer inom projektet som inte har access till Gemini Terrain+ via en länk.


  • Back-up i molnet
    Alla i projektet arbeta med samma data i realtid. Sync fungerar även som en back-up funktion i molnet.

Kom igång med Gemini Connected >>

  • Få en effektiv och god kommunikation i ditt projekt med hjälp av sömlöst dataflöde mellan olika format, maskiner, programvaror samt mellan användarna på ett effektivt och säkert sätt.

  • Full tillgänglighet från olika plattformar. Information och projektdata finns tillgängliga överallt och hela tiden, i realtid vilket bidrar till en god överblick och effektivitet i projektet. Dela data till alla som ingår i projektet oavsett plats.

  • Skapa en trygghet för alla inblandade i prjektet med hjälp av cennected. All din data lagras tryggt och säkert i molnet och du kan använda löningen även till att göra back-up av all projektdata. Versionshistorik finns lätttillgängligt på alla filer i projektet för att kunna hitta tillbaka till en tidigare version.

  • En annan stor fördel med lösningen är att du får en hög kvalitet och säkerhet i ditt projekt. Du minskar risken för fel genom att alla i projektet alltid använder sig av den senast uppdaterade data och senaste modellerna. Genom att samla all information i ett system och arbeta i realtid får du en bättre överblick över projektets utveckling. Du minskar även konflikter då alla har en insyn i projektet. Detta bidrar till en ökning av både precisionen och ekonomin i ett projekt.

Kom i gång med Gemini Connected

Här hittar du all information du behöver för att börja använda Connected lösningen fullt ut.

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen