Gemini Terrain Basis

Gemini Terrain Basis er et markedsledende 3D-verktøy, som brukes i forbindelse med de fleste infrastrukturprosjekt i Norge.

360 Grader

Hold kontroll over byggeprosjektet ditt fra A til Å med Gemini Terrain.

Komplett Oversikt

Automatisk beregning og visualisering av alle terrenginngrep gir en komplett oversikt over før- og ettersituasjon.

Integrert Verktøy

Samle alle modeller i samme verktøy ved hjelp av en rikholdig formatstøtte og modellhåndtering.

Kundeorientert

Kundeorientert, kunnskapsrik og fagtung kundesupport

Up next

Gemini terrain v17 banner

Gemini Terreng er et norskutviklet verktøy som brukes av store deler av anleggsbransjen i Norge, sier strategiansvarlig i Vei & Infrastruktur.

Magnus Tandberg Strategiansvarlig i Volue Vei & Infrastruktur
I Stock 1268906596

Applications

Dataflyt


Gemini Terreng Basis gir deg enkel dataflyt, med import og eksport av de mest brukte formater i bransjen.

 • Import av vegmodeller: VIPS og LandXML
 • Import av kommunale og private arealplaner
 • Import og eksport til maskinstyring, GPS og totalstasjon, samt til DWG/DXF med lagkobling
 • Støtte for IFC-, GML- og 3DS-format
 • Dokumentasjon til NVDB og FKB
 • Eksport av data til Google Earth
 • Google StreetView og Google SketchUp
 • Tjenestelag - WMS WFS WCS


Tegninger rett i kartet

Vi har lagt til rette for bruk av åpne karttjenester slik som WMS (rasterdata), WFS (vektordata) og WCS (terreng- og havbunnsmodeller). Kunder som er medlem av Norge Digitalt og har BAAT-bruker kan logge seg inn og benytte rettighetsbelagte tjenester fra Geonorge/Kartverket.


Transformasjon

Transformasjon for kartesiske koordinater.

 • Transformasjon mellom UTM og NTM
 • Transformasjon fra/til NGO
 • Parametertransformasjon (Helmert, affin, rekursiv og Kartverkets standardtransformasjoner)

Tjenestelag kan benyttes til å utføre grov kontroll av resultatet


Planleveranser

Hjelper deg med reguleringsplaner, kommuneplaner og detaljplaner på SOSI-format.

Programvaren er til enhver tid oppdatert etter gjeldende standard og produktspesifikasjoner fra Miljøverndepartementet.

 • Ferdige system-maler for lagstruktur
 • Import/eksport av SOSI
 • Visualisering i 2D og 3D
 • Automatisk topologiopprydding
 • Legg til egenskaper på objekt
 • Drapering av plan i 3D

Gemini Terreng Basis gir deg enkel dataflyt, med import og eksport av de mest brukte formater i bransjen.


Multirapport

Massebalanse, masseuttak og masseforbruk for et prosjekt med mange ulike inngrep, kan presenteres samlet gjennom en såkalt Multirapport.


Geometrisk kontroll

For produksjonsoppfølging og dokumentasjon av utført arbeid brukes funksjonene for geometrisk kontroll. Alle avvik i forhold til prosjektert modell blir presentert i plan og i 3D, med både grafikk og tekst. Resultatene kan eksporteres til regneark eller til en innsynsløsning. Kontrollrapport kan vises med vektorpresentasjon i 2D og 3D.


Multirapport og geometrisk kontroll kan tas ut på følgende tilleggsmoduler:

 • Vegprosjektering
 • Byggegrop

Questions regarding this subject?

Discover Gemini Terrain Basis


Related products