Gemini Events - tjänst i Gemini Connected

Gemini Events minskar avsevärt risken för meningsskiljaktigheter och dispyter, och ger en strukturerad översikt över status för alla registrerade incidenter och avvikelser som behöver förtydligas.

Avvikelser och ändringar

Avvikelser och ändringar

Dokumentera avvikelser direkt från kontraktet när de upptäcks under produktionen, på ett snabbt och enkelt sätt.

Översikt

Översikt

Minska risken för missförstånd och tvister. Få en strukturerad överblick över status för alla registrerade incidenter.

Dokumentation

Dokumentation

Va i direkt dialog med entreprenör samt beställare gällande tekniska förtydliganden, ändringar och säkerställ god dokumentation av handläggning och beslut.

Fakta

Dokumentera avvikelser direkt från projektet med hjälp av Gemini Events!
Gemini Events minskar avsevärt risken för meningsskiljaktigheter och dispyter, och ger en strukturerad översikt över status för alla registrerade incidenter och avvikelser som behöver förtydligas.

Användare kan snabbt och enkelt dokumentera avvikelser i forhållande till ritning eller kontrakt direkt när det upptäcks. All kommunikation i samband med avvikelser eller förändringar sparas i Gemini Connected.

Tjänsten bidrar till en dialog mellan entreprenör och beställare om tekniska förtydliganden eller eventuella ändringsorder. På detta sätt säkerställs god dokumentation av förfaranden och beslut.


Ett väl genomfört projekt, oavsett omfattning, är helt beroende av gott samarbete. Ju snabbare och effektivare kommunikationen är, desto mer sannolikt är det att lyckas. Genom processerna Gemini Quantities och Gemini Events får du effektiv mängdrapportering och hantering av förändringar och avvikelser. Alla inblandade, oavsett organisation, vet hela tiden vad som händer, och kan hjälpa till att göra resultatet bättre.

Ladda ner Gemini Events

Ladda ner för Android
Ladda ner för iOS

Ladda ner för Windows

55,- per användare/per projekt/per månad

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.

Våra lokala säljare hjälper dig hitta rätt mjukvarolösning

Här finner du våra lokala säljar som utifrån dina unika behov kan hjälper dig hitta en passande mjukvarolösningar som underlättar din vardag inom anläggningsbranchen