ADMS 7.1 og Smart Grid portalen

Velkommen til Release webinar for ADMS 7.1 og Smart Grid portalen

I dette webinaret skal vi se nærmer på den nye versjonen, ADMS 7.1, med nyheter og nye verktøy. Vi har i denne versjonen gitt et løfte både i Smart Grid portalen og i ADMS klienten. Noen av høydepunktene er knyttet til støtte for lavspent drift, enlinjeskjema og handlingsplaner i Smart Grid portalen. I klienten kommer det nettberegning med automatisk skalering basert på målt strøm, bedre integrasjon med arbeidsordresystem og mye mer.

Vi ser frem til å presentere vår nye versjon tirsdag 6. juni kl. 09! Velkommen

Share