Arendalsuka 2022: Hvordan kan nabostrøm utløse nye arbeidsplasser?

Kom og møt Volue på Arendalsuka!

Norge er verdensledende på overgang til elektriske biler. Nylig ble også følgende politiske føringer lagt frem for å stimulere til mer solproduksjon og løsninger for håndtering av nabostrøm.

"Stortinget ber regjeringen fjerne regulatoriske barrierer som hindrer lokal energiproduksjon, lokal energilagring og omsetning av energi mellom bygg".

"Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket og virkemiddelapparatet for å stimulere til bruk av solenergi, blant annet for å stimulere til områdeutbygginger med solenergi og nabolagsstrøm."

Hvem tar ballen på realisering av disse politiske føringene? Hvordan kan Norge skape en ny eksportnæring og realisere nye norske arbeidsplasser med utgangspunkt i disse føringene?

Velkommen til en spennende kveld på takterrassen til Volue og Arendals Fossekompani torsdag 18. august kl 17.00 - 20.00

Speakers

Morten Wolden

Kommunedirektør Trondheim Kommune

Trine Kopstad Berentsen

CEO Solenergiklyngen

Christina Bu

Generalsekretær Elbilforeningen

Stine Hostad

Leder Trondheim Entra ASA

Ståle Gjersvold

Konsernsjef Trønder Energi/Aneo

Trond Straume

CEO Volue ASA

Kjetil Storset

Spark Lead Volue ASA

Ingeborg Gjærum

COO Volue ASA (Fasilitator)
Share

Related product families