Arendalsuka 2022: Prisene øker og strømmen blir dyrere - når er det vannbransjens tur?

Kom og møt Volue på Arendalsuka!

Vi står foran en helt nødvendig storsatsning på utvikling og oppgradering av infrastrukturen knyttet til vann og avløp. Dette vil koste både innsats og penger.

For å holde tritt med befolkningsutviklingen, urbanisering, økte miljøkrav, aldrende infrastruktur og konsekvensene av klimaendringer, må vi over de neste 20 år investere mangfoldige milliarder i nye vannbehandlingsanlegg, renseanlegg, fornying av ledningsnett og digitalisere prosessene rundt.

Dette er nødvendig for å sikre alle innbyggere, institusjoner og næringsliv trygge rammer i hele Norge som igjen vil skape mange spennende arbeidsplasser.

I en tid med ellers stor økning av priser i samfunnet, vil behovene i vannbransjen komme på toppen av disse. Det er følgelig behov for at ressursene brukes effektivt og økt digitalisering kan være en viktig angrepsmåte for å løse utfordringene.

I denne debatten vil du møte representanter fra hele vann-verdikjeden: vannverkssjef, ordfører, bransjeorganisasjon, rådgivningsfirma, leverandør og ikke minst huseierne - som til syvende og sist er de som skal betale også denne regningen.

Velkommen til en spennende time på takterrasen til Volue og Arendals Fossekompani onsdag 17. august!

Speakers

Anna Maria Aursund

Direktør i vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune

Robin Kåss

Ordfører i Porsgrunn Kommune og Styreformann i Norsk Vann

Thomas Breen, Direktør

Direktør i Norsk Vann

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær i Huseierne

Anne-Marie Bomo

Avdelingsleder i Norconsult AS

Jon Røstum, dr.ing

Chief Strategist Volue Technology AS
Share

Related product families


Related products