Construction: Review of the module Visualization and Analysis

Review of the module Visualization and Analysis: 3D Visualization, Terrain analyses, Overlay analysis / Gjennomgang av modulen Visualisering og analyse: 3D Visualisering, terreng-analyser, overlay-analyse