Kurs: Byggegrop

Under kurset lærer du følgende:

 • Konstruksjon og regler
 • Enkel byggegrop
 • Byggegrop flere nivå
 • Laginndeling av grop
 • Masseberegning
 • Grop og 3D konstruksjoner
 • Byggegrop og 2D DWG
 • Hurtigsnitt
 • Profiler gjennom grop
 • Dokumentasjon
 • 3D funksjonalitet
 • Ekstralag
 • Materialkobling

Fulltegnet

Related product families