Online kurs i VA modell

Du lærer følgende under kurset:

   • Hva som er linker og noder i Gemini VA
   • Overløp
   • Pumpekurver
   • Komplekse kummer
   • Ventiler og sluser
   • Eksport av vannmodell (Epanet)
   • Eksport av avløpsmodell (SWMM)

Kurset må ikke forveksles med et fullverdig modelleringskurs i regi av for eksempel DHI. Dette kurset tar for seg hvordan man kan vedlikeholde databasen slik at eksterne konsulenter og kommunen får mindre etterarbeid i annen applikasjon (Mike Urban eksempelvis) ved eksport.

Fulltegnet

Related product families