Gemini Terreng Online Grunnkurs

Du lærer følgende under kurset:

Dag 1:

Innføring i Gemini Terreng

 • Katalogstruktur og organisering av prosjekter
 • Brukergrensesnitt
 • Applikasjonslag og import av ulike datakilder
 • Triangulering og sjikt
 • Redigering, snapping og bruk av hjelpelinjer

Dag 2:

Masseberegning

 • Import av VIPS
  • Masseberegning veg
 • Masseberegning mellom lag
   • Integralmetoden
   • Tverrprofilmetoden
 • Masseberegning i byggegrop

Kurset er fulltegnet

Related product families