Registrering og dataflyt Gemini VA 18-19/4

Du lærer følgende under kurset:

Etter dette kurset skal du kunne:

  • Registrere ledning og punkt
  • Registrere påkoblingspunkt/stikkledninger
  • Importere via dataflyt og registrere fra kartlag
  • Eksport av data i ulike formater
  • Registrere ikke vannførende objekter
  • Legge til utstyr på punk tog ledning
  • Legge til vedlegg på VA objekt

Tidspunkt:

kl. 10-16 dag 1

kl. 09-15 dag 2

Har du spørsmål? Ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Share