VA-modell Gemini VA 20/4

Du lærer følgende under kurset:

Etter dette kurset skal du kunne:

  • Hva som er linker og noder (Epanet)
  • Hva som er conduits og containers (SWMM)
  • Registrering av objekter for å ivareta modellegenskaper
  • Registrere overløp
  • Legge inn pumpekurver
  • Registrere komplekse kummer
  • Forstå funksjonaliteten av ventiler og sluser
  • Eksport av vannmodell (Epanet)
  • Eksport av avløpsmodell (SWMM

Kurset må ikke forveksles med et fullverdig modelleringskurs i regi av for eksempel DHI. Dette kurset tar for seg hvordan man kan vedlikeholde databasen slik at eksterne konsulenter og kommunen får mindre etterarbeid i annen applikasjon (Mike Urban eksempelvis) ved eksport.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Share