Construction: Excavation Pit

Du lærer følgende under kurset:

  • Gå gjennom prosessen med å definere, masseberegne og presentere ulike inngrep i terrenget
  • Både enkle og komplekse byggegroper
    • flere lag i gropen
    • flere nivå i samme lag
    • tilbakefylling
    • tverrsnitt av inngrepet