Construction: SOSI: FKB- and NVDB-delivery

Under kurset lærer du følgende:

  • Opprette tegninger og applikasjonslag
  • Importere data til kladdelag
  • Kopiere/fordele data til korrekte FKB-/NVDB-lag
  • Redigere data (geometri og egenskaper)
  • Eksportere til SOSI
  • Kontrollere i SOSI-kontroll/Datakatalogen