Construction: WS Design and 3D Ditch

Du lærer følgende under kurset:

  • Linjdedefinisjonsdata
  • Lengdeprofiler
  • Påskrifter
  • Rørtyper, kummer
  • Overdekning
  • Bygge grøft – bruk av mal
  • Masseberegning
  • 3D-presentasjon