Webinar: Hvordan dokumentere matrikkelmålinger med Surveying-modulen?

I dette webinaret vil vår supportkonsulent Sindre Bakken demonstrere hvordan du kan dokumentere matrikkelmålinger ved bruk av Surveying-modulen i Gemini Terrain.

Share

Questions regarding this subject?

Team
Marcus Davidsson
Kjetil Gjesdal

Related products