Online Grunnkurs i Gemini VA 6-7/12

Du lærer følgende under kurset

  • Navigere i kartet
  • Kartlag og karttyper
  • Utvalg, legge til og filtrere
  • Vedlegg og utstyr
  • Intro til dagbok
  • VA faglagene og presentasjon
  • Bygningskoblinger og påkoblingspunkt
  • Kladdelag
  • Utskrift
  • Hurtigtaster

Registrering samt Dagbok, plan og bestilling er egne 1 dagers kurs som kommer senere i høst.

Share

Related product families


Related products