Online Grunnkurs Gemini VA 26-27/9

Du lærer følgende under kurset:

  • Navigere i kartet
  • Bruke ulike kartlag og karttyper
  • Ta utvalg av, legge til og filtrere VA objekter
  • Se og finne vedlegg og utstyr
  • Lese egenskaper på VA objekter
  • Lese dagboksposter og finne vedlikeholdsdata
  • VA faglagene og presentasjon
  • Finne bygningskoblinger og påkoblingspunkt
  • Bruke kladdelag
  • Ta utskrift


Dette kurset er nå fulltegnet. Har du spørsmål, ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Share